Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Szkoła miejscem działań profilaktycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Szkoła miejscem działań profilaktycznych - strona 1

Fragment notatki:

Szkoła - miejscem działań profilaktycznych
szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej
szkoła jest miejscem działalności zadaniowej uczniów , a więc ujawnia lub wręcz wyzwala trudności dzieci i młodzieży
szkoła jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia
szkoła wypełnia znaczną część życia dzieci i młodzieży z perspektywy rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym dzieckiem
szkoła pozwala na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży i sprawia organizację prowadzonych oddziaływań szkoła jest miejscem , gdzie spotykają się najważniejsze osoby dorosłe odpowiedzialne za opiekę nad dzieckiem i jego wychowanie - rodzice i nauczyciele
STANDARDY SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH:
projektowane ćwiczenia i informacje muszą być dostosowane do poziomu rozwoju adresata
przekazywane informacje powinny być rzetellne
informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy ( zbyt wczesne wkraczanie z jakąś tematyką może rozbudzić ciekawość lub podsuwać pomysł na niepożądne zachowania)
informacje powinny być rzeczowe ( odwoływanie się do emocji, np. straszenie może powodować obronne odrzucanie zagrażających treści lub pobudzać ciekawość
informacja dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe * aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań)
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PROWASZONE W SZKOLE MOGĄ MIEĆ TROJAKI CHARAKTER:
samodzielne programy profilaktyczne realizowane niezależnie od obowiązującego programu nauczania skoncentrowane na specyficznych celach i zadaniach
działania zintegrowane z programem szkolnym , wykorzystujące obowiązujący program nauczania w zakresie różnych przedmiotów do promowania szeroko rozumianego zdrowia
działania incydentalne , podejmowane w odpowiedzi na konkretne wydarzenia , które mialy miejsce w samej szkole lub terenie na którym znajduje się szkoła
BLOKI TEMATYCZNE:
Blok integracyjny- zawierający rozmaite ćwiczenia umożliwiające lepsze wzajemne poznawanie się uczniów wprowadzanie pozytywnych norm i w efekcie większą integrację klasy
Blok jaki jestem - umożliwiający wytworzenie bardziej adekwatnego obrazu siebie i bardziej adekwatnej samooceny
blok dotyczący zdrowotnych psychologicznych i spolecznych konsekwencji zachowań ryzykownych ( używania i nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających , agresji lub wczesnej aktywności seksualnej ) mechanizmów powstawania zaburzeń itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz