Metody sprawdzania wiarygodności wynikw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody sprawdzania wiarygodności wynikw - strona 1 Metody sprawdzania wiarygodności wynikw - strona 2 Metody sprawdzania wiarygodności wynikw - strona 3

Fragment notatki:


Metody sprawdzania wiarygodności wyników Testy i metody pozwalające sprawdzić wiarygodność wyników analitycznych. 1. Z godności równoległych wyników oznaczeń. 2. Zgodność wyników uzyskiwanych dwiema niezależnymi metodami. 3. Dodatek roztworu wzorcowego. 4. Porównanie uzyskanych wyników oznaczeń z wynikami analizy materiałów odniesienia lub wzorców. Cechy wzorca i materiału odniesienia: • podobieństwo do próbek rzeczywistych, • jednorodność, • trwałość Wzorzec odniesienia-  wzorzec o najwyższej dostępnej jakości metrologicznej. Zazwyczaj stosowany w celu  przeprowadzenia kalibracji roboczych wzorców pomiarowych. Materiał odniesienia (RM) –  materiał lub substancja, dla którego jedna lub więcej wartości jego właściwości są  dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby mogła ona służyć do kalibracji przyrządu, oceny metody  pomiarowej lub do przypisania wartości cechom materiałów. Do wyznaczania parametrów walidacyjnych (gł dokładności) Kategorie materiałów odniesienia: • RM składu chemicznego (np. stale, stopy, gazy w metalach, materiały biologiczne i środowiskowe) • RM składu izotopowego • RM właściwości fizycznych, obejmujące takie właściwości jak aktywność jonowa, elastyczność,  oporność elektryczna, właściwości optyczne • RM specjalnych właściwości technicznych Certyfikowany materiał odniesienia (CRMs)-  materiał odniesienia opatrzony atestem, którego jedną lub więcej  wartości właściwości atestowano (certyfikowano) z wykorzystaniem procedury zapewniającej odniesienie do  dokładnego wzorca jednostki miary wyrażającej daną właściwość, z jednoczesnym podaniem, dla każdej  atestowanej wartości, niepewności na określonym poziomie ufności.  Rola materiałów odniesienia (CRMs) w analizie śladowej. Przenoszenie dokładności i zapewnienie spójności oznaczeń analitycznych w skali globalnej. a)  sprawdzanie nowo opracowanej metody analitycznej. b)  potwierdzenie umiejętności nowego analityka lub nowego laboratorium. c)  rutynowa kontrola dokładności i precyzji analiz.  d)  kalibracja przyrządów i metod. Rodzaje materiałów odniesienia. Zw na funkcje: • czyste substancje –  substancja charakteryzująca się wysokim i ściśle zdefiniowanym poziomem  czystości, • roztwory wzorcowe –  służy do kalibracji urządzenia pomiarowego. Produkcja i rozpowszechnienie, testowanie. Odpowiednie wymagania opisane w międzynarodowej normie ISO 35, gdzie przedstawiony jest proces związany  z prawidłowym przygotowaniem materiału, homogenizacją, procedurami wykazania stabilności, dokładności  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz