Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych - strona 1 Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych - strona 2

Fragment notatki:


  1 Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych    Ocena jakości analiz    W idealnie wykonanej analizie  suma kationów wyrażona w formie  równoważnikowej powinna być równa sumie anionów wyrażonej w tej samej formie:  Σ rK =  Σ rA . Najczęściej jednak zdarza się, że między tymi sumami występują pewne różnice.  Oceny poprawności wykonania analizy  chemicznej wody dokonuje się na podstawie  wielkości błędu  obliczonego przez porównanie zawartości anionów i kationów wyrażonej w  mval/dm3:    B rK rA rK rA = − + × Σ Σ Σ Σ 100%   gdzie:  B -  wielkość błędu, %  ΣrK  - suma zawartości kationów, mval/dm 3  ΣrA  - suma zawartości anionów, mval/dm 3    Dopuszczalny błąd analizy w zależności od sumy jonów (wg PN-89/C-04638/02):    Suma  Σ rA w wodzie  mval/dm3  Dopuszczalny błąd względny B analizy  %  15  2  5  ÷ 15  2  ÷ 5  3  ÷ 5  5  ÷ 10 

(…)


<3
nie ustalono
Poprawność wykonania analizy chemicznej wody kontroluje się również przez
określenie zgodności mineralizacji wody z substancjami rozpuszczonymi mineralnymi Srm.
Mineralizację należy pomniejszych o połowę zawartości wodorowęglanów HCO3, które w
czasie odparowywania tylko w około 50% przechodzą w postaci węglanów do suchej
pozostałości uwalniając H2O i CO2.
B=
( M − 0,5HCO3 ) − Srm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz