Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania-opracowanie - Metoda ABC - Geneza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania-opracowanie -  Metoda ABC - Geneza - strona 1 Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania-opracowanie -  Metoda ABC - Geneza - strona 2

Fragment notatki:

Metoda ABC
Geneza
Pierwsze publikacje na temat metody ABC pojawiły się w Polsce na początku lat 70. Źródeł tej metody należy szukać
w badaniach Vilfredo Pareto, włoskiego ekonomisty, wybitnego przedstawiciela szkoły lozańskiej. Badania te
polegały na tworzeniu kumulowanych szeregów rozdzielczych – na podstawie danych statystycznych różnych krajów
– określających liczby osób, którzy mieli dochody równe lub wyższe od pewnych, zawartych w szeregu wielkości.
Sporządzając wykresy tego rodzajów szeregów Pareto odkładał na osi odciętych wielkości dochodów, a na osi
rzędnych liczbę osób osiągających dochody nie niższe od tych wielkości.
Uzyskane w ten sposób krzywe, obrazujące rozkład dochodów, zostały nazwane krzywymi Pareto. Analiza tej
krzywek wykazała, że w miarę zwiększania się dochodów liczba osób, która go osiąga, zmniejsza, się
proporcjonalnie.
Z biegiem czasu okazało się, że także inne wielkości statystyczne mogą posiadać rozkład charakterystyczny dla
Krzywej Pareto. Np. Winkler wykazał, że rozkład ludności Wiednia w zależności od odległości pomiędzy Wiedniem
a miejscowościami, z których pochodzą jego mieszkańcy, daje się przedstawić za pomocą krzywej Pareto.
Prawo 20-80
Dalsze badania nad kumulacyjnymi szeregami rozdzielczymi dowiodły, że dla szeregu współzależnych zjawisk
można sformułować jeszcze inną prawidłowość. Tę mianowicie, że stosunkowo niewielka liczba elementów
rozpatrywanej zbiorowości, reprezentuje znaczny ciężar gatunkowy ze względu na wartość cechy, stanowiącej układ
odniesienia w danym badaniu. Prawidłowość ta bywa określana mianem tzw. Prawa 20-80. Zgodnie z tym prawem w
zbiorowości niejednorodnej 20% elementów reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, która służy jako
kryterium badania, np. w przedsiębiorstwie przemysłowym o zróżnicowanym asortymencie 20% typów wyrobów
zapewnia 80% ogólnej wartości sprzedaży, a w urzędzie 20% formularzy stanowi 80% łącznego zużycia druków.
Oczywiście relacje20-80 należy traktować jako umowną. W rzeczywistości mogą występować dość znaczne
odchylenia, lecz główna idea prawa 20-80 pozostaje niezmieniona. Na tej właśnie idei oparta jest metoda ABC.
Metoda ABC- opis
Rys. 1. Na osi odciętych naniesione jest kumulowany udział % elementów (wyrobów, operacji, zleceń itp.)
uporządkowanych wg malejącej wartości cechy, ze względu na którą elementy są rozpatrywane (koszt, zysk, wartości
produkcji). Natomiast na rzędnej nanosi się kumulowany udział % wartości cechy przypadające odpowiednio na
poszczególne rozpatrywane cechy. Po połączeniu współrzędnych uzyskuje się krzywą, której charakterystyczny kształt
pozwala wydzielić 3 strefy:
A, dla której około 20% elementów reprezentuje około 80% skumulowanej wartości cechy
B, dla której około 30% elementów reprezentuje około 10% skumulowanej wartości cechy
C, dla której około 50% elementów reprezentuje około 10% skumulowanej wartości cechy
Uzyskanie krzywej
Dla uzyskania krzywej ABC należy zastosować trzyetapowe postępowanie:
• Etap 1 sprowadza się do ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz