Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 1 Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 2 Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 3

Fragment notatki:


Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą Metoda ABC Według Drevet , współczesny kierownik jest źle poinformowany z powodu nadmiaru informacji. Brzmi to paradoksalnie, ale na każdym stanowisku kierowniczym konieczne jest stosowanie selekcji informacji. Ta zasada wywodzi się od ogólniejszej reguły wywodzącej się od włoskiego ekonomisty Pareto.
REGUŁA SELEKCJI WEDŁUG DRUCKERA „ Dla osiągnięcia efektów ekonomicznych niezbędne jest, aby kierownicy koncentrowali swe wysiłki na możliwie najmniejszej liczbie przynoszących największy dochód wyrobów i ich grup, usług, klientów, rynków, dróg zbytu, fikanych zastosowań itd. Kierownicy powinni jak najmniej uwagi poświęcać wyrobom, których produkcja jest nazbyt mała lub zanadto rozdrobniona, a przeto pociągającym za sobą głownie koszty. Aby uzyskiwać efekty ekonomiczne, kierownictwo powinno skupiać uwagę na tych kilku dziedzinach działania, które mogą przynieść istotne wyniki gospodarcze.” Zasada Pareto: Twórcą „zasady Pareto” był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto. Wykorzystując dane statystyczne, analizował rozkłady dochodów ludności w wyznaczonych przedziałach.
„Badając dystrybucję dochodów we Włoszech zaobserwował on w 1887 r., iż 80% bogactwa całego kraju było własnością 20% ludności. Na przestrzeni lat stwierdzono, że ta prosta reguła doskonale sprawdza się w wielu innych przypadkach praktyki gospodarczej Uogólniając, zasada 80/20 mówi, iż w zbiorowości niejednorodnej 20% elementów reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, która służy jako kryterium klasyfikacji.
Zasada 80/20. Mówi, że występowanie większości typów zdarzeń można zaobserwować w małym zaledwie fragmencie możliwych okoliczności. Zasada ta sprawdza się w wielu dziedzinach życia, np. Reguła Pareto - najczęściej zwana regułą „20-80” zakłada, że zaledwie 20 % elementów jakiejś zbiorowości niejednorodnej reprezentuje 80% „ciężaru gatunkowego” całej zbiorowości.
Przykłady:
20% produktów firmy daje jej 80% zysków 20% klientów przynosi nam 80% wartości sprzedaży 20% kryminalistów popełnia 80% przestępstw Zasada pozwala wybierać priorytety oraz ułatwia organizację czasu, przez co osiągamy maksymalne wyniki w minimalnym czasie. Ułatwia organizację pracy w grupie, zależnie od użyteczności i umiejętności jej członków.
Wykres pareto - w wykresie Pareto wyznaczamy kilka składników wypływających na większość skutków. Pozwala to na ustalenie, które z wyznaczonych przez nas trudności należy usunąć w pierwszej kolejności, aby zwiększyć efektywność. Stosujemy ją w celu przeciwdziałaniu: zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania oraz zjawiskom pochłaniającym najwięcej kosztów.


(…)

… (termin, miejsce, przewidywany czas trwania, sprawy do rozpatrzenia, nazwiska osób referujących);
każde zebranie powinno być protokołowane (tylko konkluzje wypowiedzi, treść przyjętych wniosków, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji);
wyzwalanie procesów twórczego myślenia (burza mózgów, dawanie pod koniec zebrania jakiejś kwestii do przemyślenia);
prowadzący powinien posiadać umiejętność słuchania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz