Metody oceny potencjału organizacyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oceny potencjału organizacyjnego - strona 1 Metody oceny potencjału organizacyjnego - strona 2 Metody oceny potencjału organizacyjnego - strona 3

Fragment notatki:


Metody oceny potencjału organizacyjnego: cykl życia produktu i technologii
metody portfelowe
kluczowe czynniki sukcesu
model łańcucha wartości
analiza SWOT
bilans strategiczny (kompleksowa kwalifikacja działalności firmy)
Cykl życia produktu obrazuje zjawisko: stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokojenia potrzeb konsumenta
ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi, ich opracowaniem, wprowadzeniem na rynek i podtrzymywaniem ich obecności na rynku
Cykl życia technologii. Z punktu widzenia wartości konkurencyjnej wyróżnia się 3 rodzaje technologii:
technologie bazowe
technologie kluczowe
technologie eksperymentalne
Metody portfelowe - są narzędziami oceny i zmian w strukturze asortymentowej produktów. Przedstawiane są w układzie współrzędnych, które określają sytuacje zewnętrzne i stany firmy. W pola macierzy wpisuje się zalecenia strategiczne.
Macierz BCG (A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne, rys. 4.28, str. 180).
GWIAZDY
DYLEMATY
wpływy
+ +
+
wydatki
- -
- -
przepływ gotówki
0
-
DOJNE KROWY
BALASTY (PSY)
wpływy
+ + +
+
wydatki
-
-
przepływ gotówki
+ +
0
Macierz szans i zagrożeń (A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne, rys. 4.29, str. 182).
- jak kształtują się korzyści z danego udziału w rynku?
Macierz McKinseya (General Electric) - określana jest jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku. Stanowi próbę wzbogacenia macierzy BCG. Wprowadza wiele czynników atrakcyjności branży oraz sytuacji firmy.
składa się z 9 pól
jest określana przez 2 współrzędne: atrakcyjność przemysłu i pozycję konkurencyjną firmy
Na długoterminową atrakcyjność rynku produktu wpływ ma: wielkość rynku i tempo jego wzrostu
przeciętny zysk w danej branży
intensywność konkurencji
sezonowość
cykliczność
ekonomia skali
technologia
czynniki społeczne, prawne, środowiskowe i ludzkie
Na pozycję (siłę) konkurencyjną dla danego obszaru działalności wpływ ma: ...
zdolność konkurencyjna w zakresie cen i jakości
słabość i siła konkurentów
poziom technologii
poziom zarządzania
Porównanie wybranych metod portfelowych: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz