Metody nauczania - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody nauczania - omówienie zagadnienia - strona 1 Metody nauczania - omówienie zagadnienia - strona 2 Metody nauczania - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Sobiera_ska. Notatka składa się z 5 stron.
METODY NAUCZANIA - grec. metodos - droga - jest to sposób postępowania - sposób pracy nauczyciela z uczniami umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia inaczej mówiąc wypróbowany układ czynności n-la i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów - W. Okoń. Metody wskazują sposób realizowanych zadań i celów i odpowiadają jak należy to czynić w zakresie różnych przedmiotów i na różnych szczeblach pracy dydakt. a także do przyjętych celów i zadań kształcenia. METODY UCZENIA SIĘ - obserwacja - korzystanie z wykładu - korzystanie z dyskusji - metoda żywego słowa - poznawanie i rozumienie tekstu - doskonalenie czytania - korzystanie z podręczników - umiejętność sporządzania notatek - umiejętność wykonywania ćwiczeń - formułowanie i rozwiązywanie problemów (szkoła Deweya - problemowa to: doprowadzenie do odczucia trudności; sformułowanie problemu; wysunięcie hipotez; weryfikacja logiczna i empiryczna hipotezy; działanie zgodne z obraną hipotezą) OGÓLNA KLASYFIKACJA METOD I. - metody nauczania - metody uczenia się II. metody nauczania - proste (wykład, dyskusja, pokaz, pogadanka) - złożone (kompleksowe): - pokaz demonstracja, przykład - problemowa lub: - podające - poszukujące - problemowe III. 1. Oglądowe (oparte na obserwacji) - pokaz - pomiar 2. Metody oparte na słowie - wykład - dyskusja - pogadanka - opis - praca z książką 3. Metody oparte na dział. prakt. uczniów - metoda laboratoryjna (laboratoryjna tradycyjna) (laboratoryjna problemowa) - zajęcia praktyczne uczniów 4. Metody problemowe (gier dydakt.) - burza mózgów (giełda pomysłów) - met. inscenizacji - mat sytuacji - met. symulacji 5. Nauczanie programowe METODY SŁOWNE Opowiadanie - to zaznajomienie uczniów z określonymi rzeczami i wydarzeniami w formie ich słownego opisu (niższe klasy szkoły podstawowej). Zastępuje obserwację naturalnych rzeczy i zjawisk, wdraża uczniów do słuchania ze zrozumieniem i zapamiętywania najważniejszych faktów. Opis - dotyczy na ogół charakterystyki cech, budowy, struktury itp. określonych rzeczy tzn. tego co jest względnie stałe - przedstawi układy statyczne. Wykład - służy podobnie jak opowiadanie do przekazania uczniom informacji z zakresu różnych nauk. Jego struktura jest bardziej systematyczna od opowiadania, a tok w większym stopniu podporządkowany rygorom logiki. Najczęściej dotyczy złożonych układów rzeczy, procesów oraz zachodzących między mini związków i zależności. Należy wprowadzać go stopniowo w wyższych klasach szkoły podst. Dyskusja - polega na wymianie poglądów na określony temat dlatego też należy uprzednio przygotować uczniów do niej formalnie i merytorycznie Należy nauczyć dzieci prowadzić dyskusję: jasne, wyraziste wypowiedzi, rzeczowość, zwięzłość, umiejętność syntetycznego podsumowania jej przebiegu, formułowania wniosków końcowych oraz kulturalnego sposobu dyskutowania. Wykorzystujemy ją dopiero w najstarszych klasach szkoły podst. (gimnazjum) oraz szkole średniej.

(…)

… wiadomości i umiejętności dzięki samodzielnej aktywności poznawczej. Problem jest środkiem ciężkości pracy n-la i uczniów. Może on występować we wprowadzeniu do lekcji, opracowywaniu materiału nowego, usystematyzowaniu, pogłębianiu czy utrwalaniu materiału. Problem charakteryzują cechy: - implikuje poszukiwanie pomysłów do rozwiązania; - aktywizuje głównie myślenie twórcze; - ma bardziej złożoną strukturę…
…); - problemową; - ćwiczeniową; - kontrolno oceniającą; - kombinowaną. Niezależnie od typu każda lekcja przebiega wg określonego planu lekcji, przygotowaneg wcześniej przez nauczyciela. Głównymi elementami tego plany są: czynności przygotowawcze np. sprawdzenie pracy domowej, obecności lub tez kontrola i ocena wyników pracy. czynności podstawowe - ich rodzaj jest zdeterminowany funkcją dydaktyczną lekcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz