Metody i techniki uczenia się - opracowanie

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki uczenia się - opracowanie  - strona 1

Fragment notatki:

METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ 25.11.2012 1. Uczymy się :
- 10% z tego, co czytamy
- 20% z tego, co słyszymy
- 30% z tego, co widzimy
- 50% z tego, co widzimy i słyszymy
- 70% z tego, co mówimy
- 90% z tego, co mówimy i robimy
2. Wyróżnia się zazwyczaj 8 ośrodków inteligencji
1. Przyrodnicza
2. Wizualno - przestrzenna
3. Muzyczna
4. Językowa
5. Matematyczno - logiczna
6. Kinestetyczna (ruch)
7. Interpersonalna (empatia, kontakty z innymi)
8. Intrapersonalna (poznanie siebie)
3. Metody uczenia się
- to inaczej sposoby uczenia się
- metoda uczenia się to celowy, zaplanowany i nadający się do wielokrotnego stosowania układ działań, prowadzący do nabycia nowego doświadczenia
4. Uczenie się z książek
- ogólne wskazówki - które mogą być i powinny być modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych cech uczącego się
- I etap - czytanie całego podrozdziału
- II etap - ponowne czytanie i robienie notatek
- III etap - samodzielne rozwiązywanie zadań oraz odpowiadanie na pytania zamieszczone w podręczniku lub wymyślone
- IV etap - powtarzanie na podstawie notatek
- Najważniejszym warunkiem skutecznej pracy nad tekstem jest głębokie zrozumienie treści. Wiedza opanowana ze zrozumieniem jest operatywna . 5. Czytanie aktywne:
- Etap I - polega na uświadomieniu sobie sensu czytania określonego tekstu (czy czytamy dla przyjemności czy dla znalezienia informacji - jakich?), przygotowanie pytań do tekstu sprzyja kanalizacji uwagi i zwiększa motywację do pracy z tekstem
- II - to przeszukiwanie tekstu pod kątem niezrozumiałych wyrazów czy wyrażeń, co ułatwia zrozumienie tekstu, wzbogaca i rozwija ekspresję językową
- III - polega na czytaniu właściwym, czyli poszukiwaniu w tekście odpowiednich informacji, opracowywaniu notatek. Dobrze jest zaznaczać sobie informacje i robić wstępne notatki w książce (oczywiście ołówkiem)
6. Metoda SQ3R - surf (szukamy w tekście, czego musimy się dowiedzieć)
- question (zadajemy sobie pytanie)
- read
- reflect (zastanawianie się)
- review ( ponowne przeglądanie)
7. PQ4R - preview (przeglądanie)
- question
- read
- reflect
- recite
- review
W tych metodach chodzi o to, aby podejść do tekstu twórczo - aby formułować pytania na jego temat i myśleć o nim.
8. Jak czytać szybciej?
- Przeciętny człowiek czyta 200 - 300 słów na minutę.


(…)


- Metoda przydatna przy studiowaniu wielu źródeł np. przy przygotowywaniu się do pracy dyplomowej czy referatu. Piszemy tylko po jednej stronie kartki, zostawiając margines. Rozpoczynamy od nazwy źródła i kwestię, jaką porusza. Posegregowane kartki przechowujemy np. w segregatorze.
- Ta metoda ma sens, jeżeli notatki przechowujemy starannie.
- Do tej metody można używać komputera

… - preview (przeglądanie)
- question
- read
- reflect
- recite
- review
W tych metodach chodzi o to, aby podejść do tekstu twórczo - aby formułować pytania na jego temat i myśleć o nim.
8. Jak czytać szybciej?
- Przeciętny człowiek czyta 200 - 300 słów na minutę.
- Podczas czytania linijki tekstu wzrok kilkakrotnie nam przeskakuje, ponieważ odczytujemy poszczególne słowa i frazy.
- Jeśli chcemy się nauczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz