Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań - metody prognostycznej Nadlera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań - metody prognostycznej Nadlera - strona 1 Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań - metody prognostycznej Nadlera - strona 2 Metody i techniki organizatorskie - opracowanie pytań - metody prognostycznej Nadlera - strona 3

Fragment notatki:

1.
Wyjaśnij pojęcie systemu, problemu organizatorskiego słabo ustrukturalizowanego
złożonego oraz podaj przykłady.
System – celowo wyodrębniona całość składająca się z elementów i powiązań między nimi (np.

organizacja).
Problem słabo ustrukturalizowany złożony– ma charakter ilościowo-jakościowy, przez co jest

częściowo mierzalny i dotyczy podsystemu (wydziału, oddziału). Rozwiązuje się go za pomocą
metod systemowych. (przykład: optymalizacja wielkości partii produkcyjnej w oddziale
produkcyjnym firmy produkującej części samochodowe)
2.
Wymień znaczenie i zakres techniki organizowania pracy oraz wyjaśnij jej znaczenie dla
procedury diagnostycznej.
Obszary:
I Badanie i usprawnianie metod pracy
II Normowanie pracy
III Kwalifikowanie pracy
Technika ta polega na opracowaniu kart, które służą do zbierania danych i przejściu przez trzy powyższe
obszary (istotna jest kolejność!). Karty wypełnia się przed i po usprawnieniu, następnie ocenia się efekt.
Im wiecej informacji, tym łatwiej ocenić wprowadzenie usprawnienia. Technika ta pozwala na
stwierdzenie, czy usprawnienie wpływa pozytywnie na działanie organizacji.
3.
Wymień wskaźniki zmian organizatorskich stosowanych w metodach organizatorskich i
wyjaśnij ich znaczenie.

reorientacja – nowa wizja oraz cele, mobilizacja do działania, poprzez ukazanie jak zła jest
obecna sytuacja organizacji

restrukturyzacja – zmiana sposobów produkcji oraz organizacji infrastruktury

rewitalizacja – wypracowanie nowej strategii i orientacji rynkowej

regeneracja – stworzenie systemu bodźców do ciągłego uczenia się i odnawiania,
zarówno na poziomie indywidualnym jak i całej organizacji
4.
Wymień warunki stosowania metody prognostycznej Nadlera.

Warunkiem koniecznym jest traktowanie organizacji jako systemu.

Oderwanie się od istniejących rozwiązań i wykreowanie systemu idealnego, do którego się dąży

Funkcjonowanie każdego elementu organizacji bada się w kontekście całości organizacji i
rozpatruje się z możliwie wysokiej płaszczyzny.

Działalność każdego elementu rozpatruje się nie wg stanu obecnego, ale w kontekście jego
przyszłego rozwoju.

System pracy- stanowi statyczną oraz dynamiczną kombinację zasobów ludzkich, fizycznych i
finansowych; pozwala przekształcać wejścia (materiały, informacje, osoby) na wyjścia (produkty,
usługi) - transformacja przebiega w czarnej skrzynce
1
5.
Metody organizatorskie. Pojęcie i cechy.
 Metoda organizatorska- jest to sposób osiągania rzeczy zorganizowanej.
 Metoda organizatorska stanowi usystematyzowane postępowanie oparte na naukowych
zasadach badawczych i ma na celu rozwiązanie problemów organizacyjnych dla instytucji
istniejących bądź projektowanych.
Cechy:
 Powtarzalność rezultatów
 Narzędzie funkcji organizowania prowadzące do zmian w sposób celowy i systematyczny
6.
Cechy metody analizy systemowej.

analizowany obiekt należy interpretować jako system

metoda ma całościowy, systemowy charakter

wynik analizy jest

(…)

… ankiet do
wybranych obszarów organizacji, które można dostosować do swoich wymagań

kartowania

algorytmiczna
2
9.
Problem dobrze ustrukturalizowany prosty (definicja i przykład).
Problem dobrze strukturalizowany prosty – ma charakter ilościowy, da się go zmierzyć i skwantyfikować.
Do jego rozwiązania stosuje się metody ilościowe i wybiera się rozwiązanie optymalne. Występuje na
poziomie stanowisk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz