Metody badawcze pedagogiki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 21287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badawcze pedagogiki - strona 1 Metody badawcze pedagogiki - strona 2 Metody badawcze pedagogiki - strona 3

Fragment notatki:

Każda z metod ma opisane wady, zalety, istotę metody, a także najczęściej stosowane techniki. W treści notatki pojawiają się następujące pojęcia: badanie dokumentacji, ankieta, wywiad, technika jednej grupy, grup równoległych, technika rotacji, obserwacja, laboratorium, analiza dokumentów osobistych, techniki projekcyjne, testy, techniki statystyczne, obserwacja uczestnicząca i inne.

METODY BADAWCZE
NAZWA METODY
ISTOTA METODY
ZALETY
WADY
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TECHNIKI
EKSPERYMENT NAUKOWY
Metoda badań określonego wycinka rzeczywistości wychowawczej polegająca na wywołaniu bądź zmienieniu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich nowego czynnika i obserwowaniu zmian. Jest on (eksp.) szczególnym rodzajem obserwacji ale różni się od niej złożoną strukturą i większą ilością narzędzi (długopis, ankieta, itp. ) badawczych. Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości (wychowawczej), polegającą na wywołaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. Metoda ta polega na wprowadzeniu do wybranego układu - zbiorowości społecznej, zespołu zdarzeń, zjawiska lub procesu - specjalnie przez nas wybranego czynnika w celu uzyskania pożądanych zmian układu lub w celu sprawdzenia jakie zmiany w obserwowanym układzie zajdą pod wpływem owego nowego czynnika zw. zmienną niezależną.
starannie opracowywany zamysł badawczy,
posługiwanie się dużą i różnorodną ilością narzędzi badawczych,
dostarcza wiedzy o skuteczności poszczególnych działań, o efektach podejmowanych inicjatyw wychowawczych, dydaktycznych, o wartości nowych metod nauczania
może być stosowany w dowolnym czasie
daje możliwość izolacji badanego zjawiska od innych wpływów,
rzadko stosowana w praktyce wychowawczej ze względu na wątpliwości metodologiczne i etyczne,
według Kotarbińskiego metoda ta prowadzi do cennych domysłów, nawet do cennych uogólnień lecz na ogół bywa słusznie krytykowana jako naiwna i mało wydajna.
wątpliwość funkcji poznawczej a nawet rzetelności naukowej
niedostateczna kontrola zmiennych zależnych i niezależnych w trakcie badań
brak właściwych układów odniesienia do rzetelnego orzekania o wynikach eksperymentalnych
technika jednej grupy; grup równoległych; technika rotacji.
obserwacja,
badanie w laboratorium MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA
met. która prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, placówek (domu dziecka, kultury) w celu gruntownego rozpoznania ich struktury, instytucji, zasad i efektywności działań oraz do opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych. mono=1; grafia -opis O tym aby uznać daną metodę za metode monograficzną decydują dwa czynniki:
przedmiot badań (instytucja wychowawcza)
sposób badania (w bad mon dąży się do sięgniecia wgłąb danej instytucji i gruntownego wejrzenia w jej funkcjoowanie.


(…)

… nie zlokalizowanych (np. przestępczość) na podstawie badań specjalnie dobranej grupy reprezentującej populację ogólną, w której zjawisko badane występuje. (zjawisko narkomanii, przestępczości). Badania sondażowe obejmują zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, ponadto stany świadomości społecznej, opinie, poglądy określonych zbiorowości, procesy, narastania badanych zjawisk, ich tendencje i nasilenia…
… ludzi do uczestniczenia w badaniu powodujaca zahamowanie i spłycenie procesu badawczego.
Typowa technika badawcza to badanie ankietowe lub wywiad (jego narzędziem jest kwestionariusz) techniki statystyczne
obserwacja uczestniczaca.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz