Metoda wapniowo-wapienna odsiarczania spalin - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda wapniowo-wapienna odsiarczania spalin - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Metoda wapniowo- wapienną jako przykład metody mokrej stosowanej  do odsiarczania spalin      Opiera się na absorpcji  SO 2 w wodnej zawiesinie wapna lub kamienia wapiennego, według  następujących reakcji:    W metodzie wapniowo-wapiennej skuteczność odsiarczania wynosi 80÷90 % Produktem  końcowym jest gips handlowy  CaSO4 ∙2 H2O  o czystości ok. 95 % i zawartości wilgoci  poniżej 10% , a sorbent jest tani i dobrze wykorzystany ( Ca / S =1,02-1,05).    W skład instalacji wchodzą układy: absorpcyjny – skruber, przygotowania i transportu  zawiesiny Ca(OH)2 lub CaCO3, podgrzewania spalin oczyszczonych oraz utleniania,  krystalizacji i rozdziału zawiesiny poreakcyjnej. Odsiarczanie jest prowadzone w skruberze  do którego mogą być kierowane gazy już odpylone i ochłodzone, bądź odpylanie, chłodzenie i  absorpcja są prowadzone jednocześnie w jednym aparacie. W tym ostatnim przypadku  projektuje się specjalne rozwiązanie, szczególnie dołu aparatu, by zapobiec blokowaniu pomp  cyrkulacyjnych, przewodów i dysz osadem i oddzielić strefę absorpcji od strefy wydzielania  ciała stałego. Produktem jest gips, który może być otrzymywany w postaci płyt lub proszku.  Metoda wapniowo-wapienna jest procesem  nieregeneracyjnym  z punktu widzenia odzysku  siarki oraz roztworu reakcyjnego. . Powstające w wyniku reakcji CaSO3 i CaSO4 w postaci  szlamu lub wilgotnego ciała stałego w większości przypadków stanowią odpad.  Rozpuszczalność SO2 w wodzie jest funkcją temperatury i maleje z jej wzrostem.  W  praktyce ciecz nie stanowi czystej wody, lecz roztwór zawierający szereg rozpuszczonych  soli, w tym głównie chlorkowych, w wyniku czego szybkość absorpcji ulega zwiększeniu.  Proces absorpcji SO2 powinien być więc prowadzony w zawiesinie wapna przy pH ok. 8, w  zawiesinie kamienia wapiennego przy pH ok. 6. Różnice pH w stosunku do wartości  optymalnych są powodem tworzenia się twardego CaSO4 przy małym pH, który osiadając na  ściankach powoduje blokowanie wnętrza aparatury. Szybkość tworzenia się siarczanu wg  reakcji przy małym pH jest większa, gdyż wzrasta rozpuszczalność siarczynu. Przy dużym pH  powstaje osad stosunkowo miękki CaSO3, który blokuje przeloty przewodów. W praktyce  przebieg procesów chemicznych odsiarczania ze względu na obecność w układzie wielu soli,  m.in. takich kationów jak Na, K, Mg, Fe, Al itd., jest bardziej skomplikowany, niż wynika to  z przedstawionych powyżej reakcji. W procesie absorpcji zasadniczym zagadnieniem jest  kontrola pH. W celu ograniczenia wahań pH ze zmianą stężenia SO2 w gazach odlotowych i 

(…)

… ograniczenia wahań pH ze zmianą stężenia SO2 w gazach odlotowych i
tym samym zmniejszenia możliwości blokowania wnętrza aparatury procesowej oraz
zwiększenia sprawności odsiarczania do roztworu absorpcyjnego wprowadza się różne
dodatki. Jako dodatki stosowane są np. kwas adypinowy, benzoesowy, mrówkowy, węglany,
tiosiarczan sodu.
Metoda wapniowo-wapienną jako przykład metody mokrej stosowanej
do odsiarczania…
… zmniejszenia możliwości blokowania wnętrza aparatury procesowej oraz
zwiększenia sprawności odsiarczania do roztworu absorpcyjnego wprowadza się różne
dodatki. Jako dodatki stosowane są np. kwas adypinowy, benzoesowy, mrówkowy, węglany,
tiosiarczan sodu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz