metoda podstawowa pomiaru - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia
Zapoznanie się metodą podstawową pomiaru
Poznanie metody wyznaczania gęstości cieczy w sposób pośredni
Poznanie gęstości nasypowej pyłu w sposób pośredni
Opis przebiegu eksperymentu
Pierwszym etapem był pomiar gęstości denaturatu. Najpierw ustalono stałą objętość cieczy, którą później nalewano do naczynia oraz zważono wagę naczynia. Masę naczynia zapisano w pamięci wagi, dzięki czemu otrzymano później pomiar masy cieczy bez konieczności odejmowania za każdym razem masy naczynia.
Drugim etapem był pomiar gęstości nasypowej pyłu. Dokonano go w podobny sposób jak pomiar gęstości cieczy. Ważnym było pilnowanie, aby wysokość nasypanego pyłu była równa wysokości naczynia. Eksperymentu dokonano na schemacie przedstawionym poniżej:
Rys. 1. Schemat układu do wyznaczania gęstości nasypowej pyłu:
1 - waga elektroniczna, 2 - podstawa, 3 - metalowy liniał wyrównujący, 4 - naczynie
miarowe, 5 - lejek zasypowy z zaworem odcinającym, 6 - przyrząd do nasypywania
pyłu, 7 - pojemnik z pyłem, 8 - kuweta
Gęstość substancji wyznacza się ze wzoru:
Gdzie ρ-gęstość; m-średnia masa z n-liczby pomiarów, V - objętość substancji
Niepewność pomiaru gęstości jest spierwiastkowaną sumą kwadratów niepewności standardowych typu A i B:
Gdzie niepewności pomiaru masy i objętości są odpowiednio niepewnościami typu A i B
Niepewność standardowa jest iloczynem niepewności pomiaru oraz współczynnika rozkładu normalnego: .
Pomiaru dokonano przy następujących warunkach:
Temperatura otoczenia: t0=17,7oC Ciśnienie otoczenia: Pb= 1013hPa wilgotność: 41
Wyniki pomiarów
Pomiar gęstości cieczy
Tabela 3.a Pomiar gęstości cieczy
Lp.
m0 V
Δgv m
mśr ρ
g
ml
ml
g
g
g/ml
1
36,93
60
1
49,39
49,10
0,82
2
48,64
3
u(V)
49,38
u(m)
U(ρ)
4
0,6
48,43
0,20
0,02
5
49,67
m0-masa menzurki
m-masa cieczy
Pomiar gęstości nasypowej pyłu

(…)

….
W drugiej części doświadczenia naszym zadaniem było wyznaczenie gęstości nasypowej piasku. W naszym przypadku wychodzi ona 1,48±0,02 . Tablicowa wartość gęstości, dostępna na portalu Wikipedia, waha się od 1,55 do 1,80 . Nie uwzględnia ona jednak ilości powietrza znajdującego się pomiędzy ziarnami piasku, oraz ich wielkości. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz