Metoda Harlachera - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4459
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda Harlachera - omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

 Metoda Harlachera Opis.  Jest to metoda graficzna, pozwalająca obliczyć natężenie przepływu. W tym celu  wykorzystujemy wykresu tachoid, przedstawiających rozkłady prędkości w poszczególnych  pionach. Obliczamy z nich prędkości średnie (vśr) danego pionu, wyznaczając pole  ograniczone przez tachoidę i dzieląc je przez głębokość. Następnie należy uzyskane prędkości  średnich (vśr) pomnożyć przez głębokości (h) w poszczególnych pionach. Wynik tego  iloczynu (x) odkłada się w przyporządkowanych pionach,  w kierunku dna od zwierciadła  wody. Wytworze punkty, połączone, dadzą nam krzywą nazywaną „krzywą przepływów”.  Powierzchnia między nią a zwierciadłem wody, wyraża całkowity szukany przepływ Q.  Należy pamiętać, że wykres musi znajdować się wewnątrz przekroju poprzecznego (należy  odpowiednio dobrać skalę). Tabela. Piony H [m] vśr [m/s] x = vśr • h [m2/s] 1. 0,68 0,23 0,1564 2. 0,64 0,22 0,1408 3. 0,66 0,26 0,1716 4. 0,60 0,40 0,2400 5. 0,38 0,21 0,0798 6. 0,28 0,07 0,0196 7. 0,55 0,03 0,0165 8. 0,61 0,29 0,1769 9. 0,61 0,65 0,3965 10. 0.56 0,51 0,2856 11. 0,62 0,66 0,4092 12. 0,61 0,60 0,3660 13. 0,56 0,49 0,2744 14. 0,61 0,31 0,1891 15. 0,49 0,29 0,1421 16. 0,37 0,20 0,0740 Skala rysunku: głębokość: 1[cm]=0,1[m] szerokość: 1[cm]=1 [m] x=hi ·V śri :1[cm]=0,1[m2/s] Pole zawarte między krzywą (Vśr h), a zwierciadłem wody jest przepływem w przyjętej skali rysunku. 1 [c m2] na rysunku = (szerokość · x) = 1 · 0,1 [ m · m2/s] = 0,1 [m3/s] Wynik: P = 30,84 c m2 Q = 30,84 · 0,1 = 3,084      [m    3  /s]     Document Outline  Metoda Harlachera ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz