Metale i wyroby z metalu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale i wyroby z metalu - strona 1

Fragment notatki:

2,5 strony notatki na temat metalów i wyrobów z metalu. Zagadnienia w niej poruszane, to np:
definicja metali, podział metali, metale dla budownictwa, żelazo i jego stopy, proces wielkopiecowy, stale dla budownictwa, itp.

METALE I WYROBY Z METALU
Metalami nazywamy substancje które w skondensowanych stanach skupienia charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością cieplną i elektryczną , specyficznym połyskiem oraz nieprzezroczystością a w stanie stałym występują w formie krystalicznej. Do metali zalicza się 80 pierwiastków chemicznych oraz substancje składające się z dwóch lub więcej pierwiastków oraz zachowujące główne właściwości stanu metalicznego. Metale najczęściej spotykamy w postaci rudy będących związkami metalu i domieszek mineralnych. Metale techniczne i stopy uzyskuje się z rud za pomocą procesów metalurgicznych wiążących się z zaabsorbowaniem dużej ilości energiiProces otrzymania metalu z rudy można podzielić na trzy stadia:wstępna przeróbka polegająca na przygotowaniu rudy z jej wzbogaceniem ( ze zwiększeniem procentowej zawartości metalu)
właściwy proces metalurgiczny do otrzymania metalu surowego
rafinacja w wyniku której uzyskuje się metal do przeróbki plastycznej odlewania lub wytwarzania stopów.Większość procesów rafinacji polega na utlenieniu nieparzystych pierwiastków na tlenki.
Dla celów praktycznych metale dzieli się na:metale i stopy żelazne ( stal, żeliwo),metale i stopy nie żelazne - podstawowy składnik aluminium , miedź, cyna
Podział metali pod względem ich gęstoścido 4,5 g/cm3 lekkie Mg, Al.
więcej niż 4,5 g/cm3 ciężkie Fe, Cu,szlachetne odporne termicznie srebro, złoto, platyna
Podział na temp. topnienia łatwo topliwe 230 - 660C Sn,Pb,Zn
trudno topliwe 1080 - 1540 C Cu, Fe,bardzo trudno topliwe powyżej 2500C Nb, Mo, Ta, W
Metale i ich stopy mają zastosowanie w technice począwszy od materiałów konstrukcyjnych do budowy maszyn a skończywszy na materiałach dekoracyjnych.
W budownictwie pierwsze miejsce zużycia ma stal a później żeliwo.
Metale dla budownictwa-Zależnie od składu chemicznego rozróżniamy żeliwo i jego stopy , metale nieżelazne i jego stopy. Stopy żelaza z innymi składnikami, które stanowią pozostałość z rud zostały wprowadzone poprawiając cechy metalu.Metale czyste charakteryzują się prawidłową budową przestrzenną i jednorodna strukturą. Skład chemiczny i inne właściwości chemiczne w całej jego objętości są jednakowe . Stopy metalu różnią się pod względem budowy przestrzennej od metali czystych. Stopy są substancją składającą się z dwu lub więcej pierwiastków chemicznych, jeden jest metalem. Stopy wytwarza się w celu polepszenia właściwości w porządnym kierunku ( wytrzymałość, odporność, korozje).
Żelazo i jego stopy-Surowce do wyprodukowania żelaza
Ze względu na małą odporność żelaza na czynniki agresywne, nie występuje on w przyrodzie w stanie czystym. Główne rudy tlenkowe występujące w przyrodzie ,z którego otrzymuje się żelazo to:


(…)

…,przedostaje się ku górze dwutlenek węgla łączy się z węglem CO2 + C = 2CO tlenek węgla
FeO + CO = Fe + Co2 przedostaje się do warstwy rudy redukując ją w temp.> 1800 C w czyste żelazo
Surówka jest głównym produktem pracy wielkiego pieca . Na jej właściwości największy wpływ ma obecność w niej węgla ( 2,5 do 4,55). Duża ilość węgla w surówce powoduje jej kruchość i niezdatność do obróbki mechanicznej - oraz spawania. Zależnie od postaci występującego w surówce węgla dzielimy na surówkę szarą i surówkę białą.
Szara - węgiel jako grafit i biała w postaci węgla cementytu.
Surówka zawiera najczęściej 0,3 - 25% Si,0,1 - 0,6% P,0,3 - 1% Mn mangemu~ 1% S siarki
Oprócz surówki powstaje żużel wielkopiecowy jest produktem ubocznym wielkiego pieca i ma zastosowanie w wytwarzaniu materiałów budowlanych…
… na właściwości stali
C - węgiel - podwyższa wytrzymałość stali na rozciąganie, wyższa granica plastyczności, twardości, obniża spawalność, tłoczliwość, odporność na działanie kwasów,Si - krzem - zwiększa wytrzymałość stali i sprężystość pogarsza spawalność,Mn - mangan- zwiększa wytrzymałość i odporność na ścieranie,Cu - miedź - zwiększa odporność stali na korozję,P - fosfor - zwiększa wytrzymałość obniża…
… ( wytrzymałość, odporność, korozje).
Żelazo i jego stopy-Surowce do wyprodukowania żelaza
Ze względu na małą odporność żelaza na czynniki agresywne, nie występuje on w przyrodzie w stanie czystym. Główne rudy tlenkowe występujące w przyrodzie ,z którego otrzymuje się żelazo to:
magnetyt ( Fe3O4) 50 - 70% Fe,hematyt ( Fe2O3) 30 - 64% Fe limonit ( 2Fe2O3 x 3H2O) 30 - 55 Fe,syderyt ( FeCO3) 25 - 45% Fe
Topniki…
… stopoweŻeliwo stopowe zawiera w swoim składzie molibden , nikiel , chrom Mo - Molibden poprawia jego właściwości mechaniczne, a chrom czyni żeliwo odpornym na działanie kwasów i wys. temp.. Żeliwo ciągliwe ( kowalne) otrzymuje się przez podanie odlewaniu żeliwa białego - proces wyżarzania przy temp. 1100C.
Zawiera 0,3 - 1% węgla, wytwarza się kształtki, części maszyn , klucze.
Stal-Otrzymuje się przez podanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz