media w wychowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 19901
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
media w wychowaniu - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 3 strony zapisane w formacie doc. Posiada rysunki. Praca pisana na temat: Środki masowego przekazu jako pozainstytucjonalna forma wychowania. W Polsce pojęcie środki masowego komunikowania używane są zamiennie z terminami środki masowego przekazu, środki społecznego przekazu, a nawet prosto z angielskiego mass media. Istotą każdego z tych terminów jest komunikowanie masowe.
Środki społecznego przekazu przybierają coraz częściej funkcjonalny charakter, służą realizacji różnych potrzeb indywidualnych i społecznych, co pozwala na wykorzystanie ich
w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Wraz z rozwojem środków społecznego przekazu należy przygotować młodych odbiorców do uczestnictwa w kulturze masowej. Zaciekawił cię ten krótki wstęp. Jeśli tak ściągnij notatkę.

„ Każda technologia jest zarazem ciężarem i błogosławieniem,; nie albo-albo, lecz tym i tym jednocześnie „ NEIL POSTMAN
Jadwiga Oleksiak
Tamara Sołtysiak
GWSP Gliwice, Pedagogika semestr V
Temat : Środki masowego przekazu jako pozainstytucjonalna forma wychowania.
KONSPEKT REFERATU
Streszczenie : W Polsce pojęcie środki masowego komunikowania używane są zamiennie z terminami środki masowego przekazu, środki społecznego przekazu, a nawet prosto z angielskiego mass media. Istotą każdego z tych terminów jest komunikowanie masowe.
Środki społecznego przekazu przybierają coraz częściej funkcjonalny charakter, służą realizacji różnych potrzeb indywidualnych i społecznych, co pozwala na wykorzystanie ich w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Wraz z rozwojem środków społecznego przekazu należy przygotować młodych odbiorców do uczestnictwa w kulturze masowej. Proces ten należałoby rozpocząć od wcześniejszych lat życia i prowadzić systematycznie przez okres dzieciństwa i młodości, kształtując niezbędne umiejętności, wdrażając do poprawnej recepcji odbieranych treści, rozbudzając potrzeby i zainteresowania kulturalne, intelektualne. 1. Definicja środków masowej komunikacji.
Według encyklopedii PWN „środki masowego przekazu są to urządzenia lub instytucje, za pomocą, których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Zalicza się do nich wysokonakładową prasę, radio, telewizję, fonografię, Internet etc. Środki masowego przekazu w wysokim stopniu określają charakter kultury masowej swoich odbiorców.”
2. Rodzaje środków masowego komunikowania się .
Podstawowe środki komunikowania masowego to: prasa, film, radio, telewizja.
Dzisiaj do wymienionych środków przekazu należy dodać tak zwane nowe media czyli telewizję satelitarną i kablową, DVD, Internet, komputer.
3. Współczesny obraz środków masowej komunikacji.
Pozytywny :
Telewizja i radio są to czynniki, które kształtują wrażliwość na bodźce. Dlatego z pośród ogromnej liczby bodźców mających wpływ na odbiorcę kultury masowej potrafi on wybrać te elementy, które aktualnie mają dla niego specjalne znaczenie.
Środki masowego oddziaływania mają duże znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury. Wywołują kontrowersje, budzą obawy, bywają przedmiotem ataków. Środki społecznego przekazu należą do instytucji wychowania, organizują działalność zamierzoną, planową, skierowaną na realizację określonych zadań wychowawczych.
Negatywny:
Bardzo często środki masowego przekazu zastępują nam kontakt z rodziną, znajomymi. Wolimy porozmawiać na „chacie” niż spotkać się i podyskutować w cztery oczy. Tak jest dużo prościej, wygodniej - nie trzeba w ogóle ruszać się z domu. Wystarczy komputer

(…)

… człowieka. Wpływ ten obejmuje następujące elementy postaw lub sfer osobowości. 5. Media w nauczaniu.
Media niosą ze sobą wiele możliwości rozwoju osobowości człowieka. Ich globalny
zasięg umożliwia upowszechnianie idei humanistycznych, osiągnięć nauki.
W pedagogice media funkcjonują i są klasyfikowane w obrębie środków
dydaktycznych. Środki dydaktyczne to przedmioty materialne umożliwiające usprawnienie
procesu nauczania i uczenia się oraz uzyskiwanie optymalnych osiągnięć szkolnych.
Wykorzystywanie środków dydaktycznych ma na celu miedzy innymi dostarczenie uczniom bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk, przez co
ułatwiających im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości oraz nabycie przez
nich określonych umiejętności.
6. Media a kwestia wartości.
Media…
… mediów tych używa. 7. Rola środków masowego przekazu w socjalizacji politycznej młodych ludzi.
Media są w znacznym stopniu dobrym narzędziem propagandy. Poprzez właściwy dobór informacji, ich kolejność oraz czas (w przypadku prasy długość tekstów) poświęcony na przekazanie konkretnych wiadomości można oddziaływać na wiedzę i postrzeganie informacji przez odbiorców. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy…
… wychowawczych.
Negatywny:
Bardzo często środki masowego przekazu zastępują nam kontakt z rodziną, znajomymi. Wolimy porozmawiać na „chacie” niż spotkać się i podyskutować w cztery oczy. Tak jest dużo prościej, wygodniej - nie trzeba w ogóle ruszać się z domu. Wystarczy komputer i dostęp do sieci. W ten sposób jeden z najważniejszych składników więzi społecznej - kontakt „face to face” ma coraz mniejsze…
… na przykładzie „telewizji „ przeprowadzone przez J.Gajdę.
9. Nieumiejętne korzystanie z mediów. Pojecie „medioty” wg M.Czarnieckiego.
Mediotą jest bezkrytyczny i bezwolny odbiorca mediów. Jest on zjawiskiem kulturowym epoki mediów i cyberprzestrzeni. „Ludzie mający 15-16 lat nie zastanawiają się zbyt głęboko zarówno nad kwestiami przeszłymi oraz perspektywicznymi, myślą chwilą, potoczną modą, pod impulsem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz