Mechanizmy pamięci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy pamięci - strona 1

Fragment notatki:

zachowania. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. K.Janeczko. Notatka składa się z 5 stron.
MECHANIZMY MOLEKULARNE PAMIĘCI
 
Hipoteza Hebba
Komórki wspólnie pobudzane łączą się ze sobą. Jeżli akson komórki A jest dość blisko komórki B i stale bierze udział w jej aktywności, w wyładowaniach dochodzi do zmian metabolicznych i wzrostowych w jednej lub w obu komórkach tak, że efektywność aksonu kom A jako jednej z pobudzających B i aktywacja kom B jest zwiększona.
 
Przekaźnictwo we wszystkich synapsach pomiędzy dwoma neuronami ulega wzmocnieniu jeśli neurony te zostaną pobudzone w tym samym czasie.
 
Plastyczność neuronalna
Neurony mogą przejmować funkcje innych, które już odeszły.
Synapsy o takim typie plastyczności- synapsy Hebbowskie.
 
CELLS THAT FIRE TOGETHER kurczenie się skrzeli (nerw sensoryczny pobudza motoryczny i pojawia się skurcz)
Dochodzi do HABITUACJI- ślimak coraz słabiej reaguje na dotknięcie syfonu.
Sensytyzacja
Zwiększenie odpowiedzi na mniejszy bodziec
 
Warunkowanie klasyczne
Zwiększenie przewodzenia kory zależy od aktywności pre i post synaptycznej
Po pewnym czasie lekkie dotknięcie płaszcza ślimaka będzie się objawiało tak silnym skurczem skrzeli jak przy dotyku mocniejszym.
 
Podstawy molekularne pamięci
- Pamięć krótkotrwała (do 24h) - rezultat aktywacji długich przekaźników i kinaz i fosforylacji białek
- Pamięć długotrwała- zmiany biosyntezy białek. Zmiany ekspresji genów (CREB - czynnik transkrypcyjny)
- Powstawanie nowych połączeń synaptycznych
 
MECHANIZM PAMIĘCI LTP
Po raz pierwszy opisany przez Bliss i Lomo ('75)
Badali LTP w komórkach ziarnistych hipokampa po stymulacji drogi przeszywającej
LTP- długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej ( wzrost przew. Synaptycznego po stymulacji krótkotrwałej bodźcem o wysokiej częstotliwości)
Potencjał wywołany w zawoju zębatym hipokampa.
EPSP
Drażnienie kory śródwęchowej- EPSP - populacyjny potencjał polowy


(…)

… głowy. Zarówno amnezja następcza jak i wsteczna. Koreluje z rozległością urazu.
 
Choroby naczyń mózgowych
Elektrowstrząsy
Zatrucia
Uszkodzenie płatów skroniowych (Scotville)
 
ZESPÓŁ KORSAKOWA
1/1000
Objawy uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego (zapalenie wielonerwowe)
Psychoza korsakowa
 
ENCEFALOPATIA WERNICKIEGO
3 przypadki w 1881 (2 z nich to alkoholicy )
Powodem choroby niedobory pokarmowe, ubytki…
… i w móżdżku
Mechanizm uczestniczący w procesie zapominania (ltp zapamiętywania)
Komórki Purkinjego
 
LTP powoduje wzrost kolców dendrytycznych - kolcowatych filopodii, które kieruja się ku właściwym miejscom sterowanym przez substancje wydzielane miejscowo. Jest to mechanizm funkcjonalny, ale również strukturalny.
 
Jak synapsa się utrwala. ?
Powstaje więcej receptorów ( gęstość synaptyczna)
Zwiększenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz