MECHANIKA BUDOWLI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MECHANIKA BUDOWLI - strona 1 MECHANIKA BUDOWLI - strona 2

Fragment notatki:

MECHANIKA BUDOWLI Mechanika budowli stanowi dział mechaniki technicznej, zajmujący się statyką, statecznością i dynamiką elementów jak i całych konstrukcji budowlanych. Elementy konstrukcji tworzą dźwigary-układy ciał odkształcalnych, połączonych ze sobą i ziemią (fundamentem), tworzące układy geometrycznie niezmienne (liczba stopni swobody równa lub mniejsza od liczby więzów). Dźwigary mogą być wykształcone jako pręty, tarcze, płyty i powłoki. W dalszych rozważaniach zajmiemy się głównie układami prętowymi.
Pręt jest to taki dźwigar, w którym jeden wymiar jest znacznie większy od pozostałych. Do szczególnych typów prętów należą cięgna i struny. Przenoszą one jedynie siły podłużne, rozciągające gdyż nie posiadają sztywności na zginanie. układy prętowe dzielą się na kratownice i układy ramowe. ramy składają się z prętów prostoliniowych lub zakrzywionych łuków. Przenoszą one momenty zginające oraz siły poprzeczne i podłużne. obciążenie zewnętrzne może być przyłożone do dowolnego punktu układu.
W kratownicach wszystkie pręty połączone są przegubami. Obciążenie zewnętrzne i ciężar własny przyłożone są jedynie w więzach dzięki czemu w prętach powstają jedynie siły osiowe (ściskające lub rozciągające). założenie przegubowego połączenia prętów jest wyidealizowane, gdyż oznacza że końce prętów mogą się względem siebie obracać (kiedy w rzeczywistości pręty łączone są śrubami lub nitami). Dodatkowymi założeniami w teorii kratownic są: prostoliniowość i nieważkość prętów.
Obciążenia zasadniczo dzielimy na powierzchniowe (zewnętrzne) oraz objętościowe (masowe). siły powierzchniowe występować mogą jako siły czynne oraz bierne (skutek działania czynnych czyli reakcje). siły objętościowe związane są z konstrukcją jako elementem obdarzonym masą (siła bezwładności, oddziaływanie w polu magnetycznym).
Obciążenia dalej dzielimy na skupione i rozłożone (ciągłe). obciążenie skupione stanowi idealizację obciążenia ciągłego rozłożonego na bardzo małym obszarze. Można rozróżnić obciążenia stałe i zmienne. Do pierwszych zaliczamy np. ciężar własny czy stale działające ciśnienie gruntu. obciążenia zmienne mogą być ruchom (zmieniające położenie względem budowli) i nieruchome (są okresowe jednak podczas działania można je traktować jako obciążenia stałe: wiatr, śnieg).
Obciążenia mogą działać bezpośrednio na zasadniczą część budowli lub pośrednio przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji pomocniczej.
Stan naprężenia układu wywoływany może być również spowodowany właściwościami fizycznymi materiału przejawiającymi się skurczem i pęcznieniem (w wyniku dzia

(…)

… naprężenia układu wywoływany może być również spowodowany właściwościami fizycznymi materiału przejawiającymi się skurczem i pęcznieniem (w wyniku działania np. temperatury) oraz osiadania podpór i błędów konstrukcyjnych.
Zadaniem mechaniki budowli jest wyznaczanie sił wewnętrznych (momentów zginających, sił poprzecznych i podłużnych), reakcji podporowych oraz wyznaczanie stanu przemieszczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz