Materiały zaawansowane technologicznie- zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały zaawansowane technologicznie- zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Materiały Zaawansowane Technologicznie
Zestaw zagadnień na kolokwium
1. Falowa i kwantowa natura światła - energia fotonu, koherencja, czas i długość drogi koherencji
2. Problemy naukowe i techniczne fotoniki i nanofotoniki, nanoskopowe materiały optyczne, zastosowania - przykłady
3. Materiały wytwarzane z pomocą światła - przykłady
4. Nieliniowe efekty optyczne - dwukwantowa absorpcja, mikroskopia nieliniowa - przykłady
5. Cząsteczki i atomy - tensor polaryzowalności, rodzaje polaryzacji materii, wzór Debye'a - omówienie
6. Dyspersja polaryzowalności materiałów i dyspersja przenikalności elektrycznej
7. Właściwości optyczne materiałów - anizotropia współczynników załamania, dwójłomność liniowa, dwójłomność kołowa, absorpcja
8. Nieliniowe właściwości optyczne materiałów dielektrycznych, zjawisko Kerra, efekty magnetooptyczne
9. Materiały wykorzystywane do detekcji światła - detektory termiczne, zasada działania, typy detektorów i właściwości materiałów detektorowych
10. Materiały do budowy detektorów fotonowych - fotorezystory, materiały do budowy detektorów lampowych.
11. Fotodedektory półprzewodnikowe - rodzaje, schemat budowy, fotodiody, fotodioda Schotky'ego, fotodioda lawinowa.
12. Fotopowielacze - zasada działania i materiały katodowe wykorzystywane do ich budowy.
13. Budowa detektorów matrycowych - CCD, zasada pracy, konstrukcja barwnych matryc CCD.
14. Rodzaje źródeł światła - podstawowe definicje dotyczące źródeł światła i praw je opisujących, strumień światła, natężenie promieniowania.
15. Zasada pracy lasera
16. Układy poziomów kwantowych dwu, trój i czteropoziomowe i ich rola w tworzeniu akcji laserowej
17. Lasery gazowe - zasada pracy, metody pompowania, konstrukcja, przykłady, materiały
18. Lasery na ciele stałym - zasada pracy, przykłady, materiały
19. Lasery przestrajalne - barwnikowe, OPO, ramanowskie.
20. Diody elektroluminescencyjne - budowa, zasada pracy, materiały 21. Lasery półprzewodnikowe - rozwiązania konstrukcyjne, materiały.
22. Półprzewodnikowe studnie kwantowe - metody wytwarzania, charakterystyka, zasada pracy kwantowych laserów kaskadowych.
23. Mikrolasery i lasery włóknowe.
24. Wymagania stawiane materiałom laserowym.
25. Przykłady zastosowania laserów we współczesnych technologiach, medycynie i biologii.
26. Ciekłe kryształy - definicja mezogenu, podział ciekłych kryształów ze względu na sposób powstania
27. Termotropowe ciekłe kryształy, przemiany fazowe, kształt cząsteczek 28. Charakteryzacja nematyka, smektyków i chiralnych ciekłych kryształów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz