Materiały zaawansowane technologicznie

note /search

Materiały zaawansowane technologicznie- odpowiedzi na zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1148

1)Falowa i kwantowa natura światła- energia fotonu, koherencje, czas i długość drogi koherencji. Dualizm korpuskularno-falowy – cecha obiektów kwantowych (np. fotonów, czy elektronów) polegająca na przejawianiu, w zależności od sytuacji, właściwości falowych (dyfrakcja,

Materiały zaawansowane technologicznie- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Materiały Zaawansowane Technologicznie Zestaw zagadnień na kolokwium 1. Falowa i kwantowa natura światła - energia fotonu, koherencja, czas i długość drogi koherencji 2. Problemy naukowe i techniczne fotoniki i nanofotoniki, nanoskopowe materiały optyczne, zastosowania - przykłady 3. Materiały w...

Nefelometria- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Zagadnienia nefelometria co to jest układ dyspersyjny? Co to jest stopień dyspersji? Podaj zakres stopnia dyspersji dla koloidu' Podaj ośrodek dyspersyjny w aerozolach w lizolach Wyjaśnij różnicę pomiędzy układem monodyspercyjnym a polidys...

Podczerwień- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Zagadnienia podczerwień Czy energia zerowego poziomu oscylatora harmonicznego wynosi 0? przedstaw na jednym rysunku krzywą energii potencjalnej oscylatora harmonicznego i oscylatora anharmonicznego Podaj liczbę niezależnych współrzędnych wewnętrznych (albo normalnych) dla n-atomowej cząsteczki ni...

Podatność magnetyczna- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

Zagadnienia podatność magnetyczna Podaj zależnośc między wektorem namagnesowania substancji (polaryzacją magnetyczną) a natężeniem pola magnetycznego Ile wynosi podatność magnetyczna w diamagnetykach w paramagnetykach Ile wynosi t...

Fotochromia- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały zaawansowane technologicznie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Zagadnienia fotochromia Co oznacza termin fotochromia? podaj definicję absorbancji Podaj definicję transmitancji? Od czego zależy absorbancja substancji absorbującej? Podaj prabo Lamberta-Beera Co to jest reakcja zerowego rzędu...