Materiały Keck

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały Keck - strona 1 Materiały Keck - strona 2 Materiały Keck - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 1993-11-24, C 267/91 Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithouard Opubl: OETS 2002, poz. 57 Teza:
1. Każdy środek, który może bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie, ograniczać handel wewnątrzwspólnotowy stanowi środek o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych, zakazany przez art. 30 [28] TWE. 2. Pojęcie to obejmuje tego rodzaju ograniczenia swobodnego przepływu towarów, które są konsekwencją zastosowania do towarów pochodzących z innych państw członkowskich, w których są wytwarzane i wprowadzane na rynek w sposób zgodny z prawem, przepisów, które wprowadzają wymogi, którym takie towary muszą sprostać (dotyczące oznaczania, kształtu, rozmiarów, wagi, składu, prezentacji, opakowania). Jest tak nawet wtedy, gdy przepisy te stosuje się bez rozróżnienia do wszystkich produktów, chyba że ich zastosowanie można usprawiedliwić względami interesu publicznego, ważniejszymi od swobody przepływu towarów. 3. W przeciwieństwie do powyższego, zastosowanie przepisów prawa krajowego, ograniczających lub zakazujących dokonywania określonych czynności związanych ze sprzedażą produktów z innych państw członkowskich, nie wpływa bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie, na handel między państwami członkowskimi w rozumieniu orzeczenia Dassonville (sprawa 8/74 [1974] ECR 837), tak długo jak długo przepisy te znajdują zastosowanie do wszystkich handlowców prowadzących działalność na terytorium danego państwa oraz tak długo jak długo wpływają one w takim samym stopniu, pod względem prawnym lub faktycznym, na wprowadzanie do obrotu i sprzedaż produktów rodzimych i importowanych z innych państw członkowskich. Z tego powodu tego rodzaju przepisy nie są objęte zakazem z art. 30 [28] TWE. Uzasadnienie:
Podstawy wyroku: 1. Dwoma orzeczeniami z 27.6.1991 r., [...], Tribunal de Grande Instance Strasbourg przedłożył Trybunałowi na podstawie art. 177 [234] TWE wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego w sprawie interpretacji zawartych w Traktacie reguł konkurencji oraz przepisów dotyczących swobody przepływu towarów na obszarze Wspólnoty. Postępowanie główne 2. Pytania przedłożono w związku z postępowaniem karnym wszczętym przeciwko Panom Keck i Mithouard za sprzedaż produktów w niezmienionym stanie po cenie niższej od ceny nabycia (sprzedaż ze stratą), co stanowiło naruszenie art. 1 francuskiej ustawy nr 63-628 z 2.7.1963 r. 3. Na swoją obronę Panowie Keck i Mithouard twierdzili, że zawarty w tych przepisach ogólny zakaz odsprzedaży ze stratą jest sprzeczny z art. 30 [28] TWE, zasadą swobodnego przepływu osób, usług i kapitału oraz wolną konkurencją na terytorium Wspólnoty.

(…)

… za środek o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych w imporcie. 14. Mając na względzie rosnącą tendencję handlowców do wykorzystywania art. 30 [28] TWE do kwestionowania legalności jakichkolwiek przepisów, których skutkiem jest ograniczenia ich wolności gospodarczej, nawet gdy przepisy te nie dotyczą produktów z innych państw członkowskich, Trybunał uważa, że konieczne jest ponowne rozważenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz