Materiały do egzaminu z geografii turystycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 9863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do egzaminu z geografii turystycznej - strona 1 Materiały do egzaminu z geografii turystycznej - strona 2 Materiały do egzaminu z geografii turystycznej - strona 3

Fragment notatki:

Porusza zagadnienia takie jak: geografia turystyczna, walory turystyczne, atrakcyjność turystyczna, ranga walorów turystycznych, lista światowego dziedzictwa, kryteria wpisu na listę UNESCO, charakterystyka obiektów UNESCO w Polsce i na świecie, pomniki historii w Polsce zasady ustanawiania, cele projektu Europejskie Szlaki Kultury. Notatka zawiera również: walory i atrakcje turystyczne Sudetów, główne atrakcje turystyczne przedsudeckiej części Dolnego Śląska, oferty dużych miast Polski, skanseny w Polsce, mocne i słabe strony wybrzeża Bałtyku jako regionu turystycznego oraz Wyżyna Krakowsko - Częstochowska jako region turystyczny.


1. Geografia turystyczna - opis świata z punktu widzenia turystyki. Obejmuje elementy do przygotowania zarówno przez turystów (odbiorców) jak i organizatorów.Zakres geografii turystycznej:- atrakcje turystyczne i sposób ich udostępnienia- infrastruktura turystyczna i paraturystyczna - stan i rozmieszczenie w przestrzeni- podstawy wiedzy o krajach - celach podróży turystycznej- sieci i systemy komunikacyjne- wielkość i struktura ruchu turystycznego w ujęciu ilościowym i przestrzennym 2. Walory turystyczne:Zasoby turystyczne - elementy środowiska przyrodniczego i społecznego przed oceną turysty (po dokonaniu procesu percepcji stają się walorami turystycznymi)Walory turystyczne - elementy środowiska przyrodniczego i społecznego po ocenie turysty. Dzielimy na:- wypoczynkowe- krajoznawcze- specjalistyczne3. Atrakcyjność turystyczna - właściwość obszaru wynikająca z cech przyrodniczych i poza przyrodniczych takich jak:- walory turystyczne- zagospodarowanie turystyczne- dostępność komunikacyjna4. Ranga walorów turystycznych:- uznanie światowe (np.UNESCO)- najwyższa ranga krajowa- efekt rankingów i plebiscytów5. UNESCO - Lista światowego dziedzictwa, stanowi wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je najwyższa powszechna wartość.Pierwsza Lista zawierała 12 obiektów (2 z polski). 1978r.1. Stare Miasto w Krakowie2. Kopalnia Soli w Wieliczce3. Wyspy Galapagos (ekwador)4. miasto Quito (ekwador)5. Park Narodowy Semien (Etiopia)6. Kościoły Skalne w Lalibeli (Etiopia)7. Narodowy Park Historyczny L`Anse aux Meadows (wioska wikingów Kanada)8. Park Narodowy Nahnani (kanada)9. Wyspy Goree (senegal)10. Katedra w Akwizgranie (niemcy)11. Osady Indian Mesa Verde12. Park Narodowy Yellowstone (USA)Obecnie lista obejmuje 890 obiektów w 148 krajach6. Kryteria wpisu na listę UNESCO:Obiekty Kulturowe:- zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, budowle o charakterze archeologicznym, napisy, jaskinie mające uznanie z dziedziny historii, sztuki, nauki- zespoły: budowli, kompleksy doskonale komponujące się z naturalnym krajobrazem, mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii- miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, strefy, stanowiska archeologiczne, wyjątkowa wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etno i atro.Warunkiem wpisu jest spełnienie jednego z 5 kryteriów przy czym kryterium nr6 może być stosowane tylko jako uzupełniające:1. Stanowi wybitne osiągnięcie geniuszu człowieka2. ilustrować znaczące oddziaływanie wartości w danej epoce w danym kręgu kulturowym3. wnosić unikalne, wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji4. stanowi wybitny przykład rodzaju budowli, który ilustruje znaczący etap w cywilizacji ludzkosći5. stanowi przykład tradycyjnego sposobu osiedlenia się, zagospodarowania dla danej kultury6. łączy się w bezpośredni

(…)

…: - Przedgórze Sudeckie pas między Sudetami a Niziną Śląską. Ważne: najwyższy masyw Ślęzy, Wzgórza Strzegomskie, Wzgórza Strzelińskie z Gromnikiem, zbiornik Mietkowski, Świdnica, Jawor, Jaworzyna Śląska, Opactwo Cysterskie w Henrykowie, Arboretum w Wojsławicach koło niemczy, Nysa, Jezioro Otmuchowskie, Paczków „Polskie Carcassonne” - Nizina Śląska, Wał Trzebnicki, Dolina Baryczy: Bory Dolnośląskie, Legnica…
…, Islandia, Wielka Brytania, Irlandia - Europa Zachodnia: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Benelux, Francja - Europa Środkowa i Wschodnia: Bułgaria, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Serbia, Łotwa, Estonia, Bośnia, Rosja - Europa Południowa: Hiszpania, Grecja, Portugalia, Włochy, San Marino, Chorwacja, Malta 27. Przyrodnicze i kulturowe walory regionu śródziemnomorskiego: Przyrodnicze: - klimat - dostępność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz