Materiałoznastwo - obróbka cieplna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznastwo - obróbka cieplna - strona 1 Materiałoznastwo - obróbka cieplna - strona 2 Materiałoznastwo - obróbka cieplna - strona 3

Fragment notatki:


 63  JW      5. OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA        Związek mikrostruktury z własnościami mechanicznymi stali      Własności wytrzymałościowe i technologiczne stali są związane z jej mikrostrukturą zależną  w zasadniczy sposób od obróbki cieplnej, tj. od różnorodnych zabiegów cieplnych, którym stal  podlegała. Wykorzystując fizykochemiczne zjawiska występujące przy ogrzewaniu i oziębianiu  stali można doprowadzić do wytworzenia się w niej najbardziej pożądanych składników  strukturalnych, nadających je określone własności wytrzymałościowe.      I tak np. w celu wykonania obróbki skrawaniem stal wyżarza się zmiękczająco lub  normalizuje, w wyniku czego powstaje struktura ferrytyczno-perlityczna, odznaczająca się małą  twardością i wytrzymałością, ale dość znaczną ciągliwością. Własności takie ułatwiają  wykonanie obróbki wiórowej, więc w tym przypadku są one pożądane w procesie wytwarzania  elementu konstrukcyjnego.      Natomiast w gotowym wyrobie, podlegającym znacznym naprężeniom, struktura ferrytyczno- perlityczna często nie zapewnia wystarczającej wytrzymałości i twardości. W celu polepszenia  tych własności, przy jednoczesnym uzyskaniu dobrej ciągliwości i udarności, stosuje się  ulepszanie cieplne, polegające na hartowaniu i odpuszczaniu w odpowiednio wysokiej  temperaturze, w wyniku czego powstaje struktura sorbityczna. Stal w stanie ulepszonym jest  materiałem konstrukcyjnym znacznie bardziej wartościowym niż ta sama stal w stanie  nieulepszonym. Dlatego jest regułą, że wysokojakościową stal konstrukcyjną, zwłaszcza  stopową, należy stosować jedynie w stanie ulepszonym.       Z kolei wyroby podlegające ścieraniu (np. narzędzia) powinny odznaczać się bardzo dużą  twardością. Wykorzystuje się wtedy wysoką twardość jaką odznacza się struktura  martenzytyczna powstająca przy hartowaniu.      Obróbka cieplna zwykła jest to rodzaj obróbki cieplnej, w wyniku której uzyskuje się zmiany  własności metali i stopów będące głównie funkcją temperatury i czasu.  Czasem jednak łączy się również zabiegi obróbki cieplnej z odkształcaniem-plastycznym, z  działaniem pola magnetycznego lub też z działaniem chemicznym środowiska. Mamy wówczas  do czynienia odpowiednio z obróbką cieplno-plastyczną, cieplno-magnetyczną lub cieplno- chemiczną.         Związek obróbki cieplnej z przemianami fazowymi  Aby do danego stopu można było stosować poszczególne rodzaje obróbki cieplnej, np.  operacje hartowania i odpuszczania lub przesycania i starzenia, powinny się w nim dokonywać  przemiany fazowe, tj. np. podczas nagrzewania stopu powinne zachodzić przemiany alotropowe  lub powinna występować wyraźna zmiana rozpuszczalności pewnych jego składników.  Na podstawie wykresu równowagi fazowej danego układu można ustalić jak; rodzaj obróbki 

(…)

… te powodują przesunięcie linii początku i końca przemiany austenitu
w prawo w stosunku do położenia tych linii dla stali węglowych (rys. 5.16a) lub powodują
jednoczesne przesunięcie i zmianę kształtu tych linii polegającą na ich rozdwojeniu (rys. 5.16b).
Zjawisko to jest korzystne o tyle, że krytyczna szybkość chłodzenia Vk dla stali stopowych jest
w rezultacie znacznie niższa niż w przypadku stali węglowych.
72
JW
Rys. 4.14. Porównanie położenia i kształtu linii początku przemiany przechłodzonego
austenitu na wykresach CTP: a) dla stali węglowej i dla stali stopowych zawierających
pierwiastki nie tworzące węglików, b) dla stali węglowej i dla stali stopowych
zawierających pierwiastki węglikotwórcze
4.1.5. Przemiany zachodzące podczas odpuszczania martenzytu
Martenzyt, który powstaje w wyniku szybkiego…
… te powodują przesunięcie linii początku i końca przemiany austenitu
w prawo w stosunku do położenia tych linii dla stali węglowych (rys. 5.16a) lub powodują
jednoczesne przesunięcie i zmianę kształtu tych linii polegającą na ich rozdwojeniu (rys. 5.16b).
Zjawisko to jest korzystne o tyle, że krytyczna szybkość chłodzenia Vk dla stali stopowych jest
w rezultacie znacznie niższa niż w przypadku stali węglowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz