Materialna koncepcja państwa prawnego (rule of law) - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialna koncepcja państwa prawnego (rule of law) - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

MATERIALNA KONCEPCJA PAŃSTWA PRAWNEGO (RULE OF LAW)
Klasyczna formuła rule of law została sprecyzowana w 1885 roku przez Dicey'a. Według niego dla pojęcia rządów prawa charakterystyczne są trzy elementy:
Życiem społecznym powinny kierować abstrakcyjne i stabilne reguły pozwalające obywatelom na planowanie własnych działań.
Zasada równości wobec prawa, Konstytucja angielska nie jest dziełem prawodawstwa lecz owocem obrony praw jednostki przed trybunałami. Jest dziełem sędziów.
Konstytucja angielska to konstytucja sędziów, jest współtworzona przez sędziów, którzy formułują zasady w precedensach.
Normy angielskiego prawa konstytucyjnego nie mają szczególnego statusu, jaki jest charakterystyczny dla norm obowiązujących w państwach posiadających konstytucję pisaną.
Ustawy zasadnicze innych państw zawierają katalog z góry określonych praw osobistych, natomiast brytyjska konstytucja kształtowała się w inny sposób - od ustanowienia gwarancji realizacji danych praw, dopiero później następowała ogólna refleksja nad rodzajami i treścią tak zabezpieczonych praw.
Wg Jowella, rule of law ma znaczenie przede wszystkim proceduralne: właściwa rola tej zasady uwidacznia się w procesie stosowania prawa - jako reguła formalna nie jest statyczna i wymaga konkretyzowania w zależności od poszczególnych przypadków. Każdy sędzia może uznać, że nie stosuje ustawy, jeżeli narusza to prawa i wolności jednostki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz