Matematyka finansowa - wzory i zadania , kapitał, odsetki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 8729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matematyka finansowa - wzory i zadania , kapitał, odsetki - strona 1 Matematyka finansowa - wzory i zadania , kapitał, odsetki - strona 2 Matematyka finansowa - wzory i zadania , kapitał, odsetki - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 27 stron i porusza zagadnienia takie jak: rachunek odsetek prostych, wzór ogólny, wzór przy uwzględnieniu odniesienia czasowego, wzór na kapitał końcowy, wzór na kapitał końcowy, gdy odnosimy się do okresów rocznych, wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat, wzór na kapitał końcowy, rachunek oprocentowania składanego, kapitalizacja roczna, oprocentowanie ciągłe, dyskonto handlowe i matematyczne, stopa dyskontowa, stopa procentowa, model rat równych przy kapitalizacji rocznej z dołu, model rat równych przy kapitalizacji rocznej z góry, odsetki, wpłaty niezgodne, stopa inflacji, rata odsetkowa, karencja, spłata kredytu, rata kapitałowa.

MATEMATYKA FINANSOWA
Rachunek odsetek prostych
Wykorzystywany w okresie krótkim do 1 roku
Wzór ogólny
Wzór przy uwzględnieniu odniesienia czasowego
np. w przypadku okresu dziennego
Zadanie 1
Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku.
Zadanie 2
Przy jakiej stopie procentowej przypada 4 zł odsetek od kwoty 200 zł za 30 dni
Wzór na kapitał końcowy
Wzór na kapitał końcowy, gdy odnosimy się do okresów rocznych
Zadanie 3
Wpłacono do banku kwotę 850 zł wkład ten jest oprocentowany wg stopy procentowej 14% w skali roku. Jaki będzie stan konta w dwóch latach
Zadanie 4
Po ilu latach kapitał początkowy w wysokości 750 zł złożony na 11% podwoi się
Wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat
gdzie :
K - kwota wpłaty
r - stopa procentowa
n - ilość wpłat
m - częstotliwość wpłat
Wzór na kapitał końcowy
Zadanie 5
Jaką wielkość należy wpłacać przez 3 kwartały, aby zgromadzić wraz z odsetkami kwotę 1500 zł, roczna stopa procentowa wnosi 10%
Zadanie 6
Wyznaczyć wartość lokaty 10000 zł po upływie roku, jeżeli w pierwszych 5 miesiącach stopa procentowa wynosiła 12% a w kolejnych siedmiu 10% Zadanie 7
Kupujesz urządzenie za 10000 zł zapłatę odroczono o 45 dni przy stopie procentowej, 27% jaką kwotę zapłacisz regulując zobowiązanie
Zadanie 8
Ulokowałeś 100 zł na 6 lat, stopa oprocentowania zmieniała się, co 2 lata i wynosiła odpowiednio 17%, 15%, 13% jaką kwotę dysponujesz powyżej wymienionym okresie utrzymywania lokaty
Zadanie 9
Przez ile kwartałów powinno się wpłacać kwotę po 50 zł aby stan konta przy oprocentowaniu 35% w skali roku wyniósł 941,25 zł
Zadanie 10
Ulokowano w banku kwotę 600 zł w dniu 5 marca nominalna stopa procentowa 36%, jaką kwotę pobierze lokato dawca w dniu 9 maja tego samego maja, jeśli odsetki nie są kapitalizowane
dzień
miesiąc
9
5
5
3
4
2
2 miesiące i 4 dni = 2*30+4 = 64 dni
Zadanie 11
Ile powinno się trzymać kapitał, aby wzrósł on, co najmniej 2,5 raz, ale nie więcej niż 3 razy przy rocznej stopie procentowej 14% Zadanie 12

(…)

…. Po jakim czasie kwota na rachunku będzie dwukrotnie większa
Zadanie 4
Ilość pieniędzy złożonych na rachunku wzrasta po półtora roku o 50% przy kapitalizacji miesięcznej. Jaka była by stopa nominalna i efektywna
Zadanie 5
Wpłacasz 100 zł na 5 lat. Jaka stopa efektywnego oprocentowania zapewni podwojenie oszczędności przy kapitalizacji kwartalnej
Zadanie 6
Pewien kapitał złożono na procent składany, kapitalizacja odsetek następuje, co kwartał a efektywna roczna stopa procentowa jest równa 33%. Ile wynosi zgodna stopa procentowa a ile nominalna stopa Zadanie 7
Na rachunku umieszczasz 100 zł, kapitalizacja kwartalna, stopa oprocentowania efektywnego 15%. Pieniądze wycofujesz po 8 miesiącach. Jaką kwotę otrzymasz
Zadanie 8 Po 3 latach na rachunku jest 1000 zł. Jaką kwotę wpłacono przy nominalnej stopie…
… są te pieniądze obecnie jeśli:
płatności występują bez wyprzedzenia
płatności występują z wyprzedzeniem
Zakłada się, że nominalna stopa procentowa wynosić będzie 25%, a kapitalizacja ma miejsce jeden raz w roku
a)
b)
Wpłaty niezgodne
Kapitalizacja odsetek jest częstsza niż wpłaty
model rat równych przy kapitalizacji rocznej z dołu bez wyprzedzenia
model rat równych przy kapitalizacji rocznej z góry…
… wartościowych, aby rentowność tej operacji była wyższa od rentowności lokaty bankowej?
Zadanie 6
Jaka jest stopa procentowa (rentowność) oraz stopa dyskontowa zakupu za 900 papierów wartościowych o nominale 1000 zł i terminie jego wykupu za 5 miesięcy?
Zadanie 7
Za ile najmniej powinieneś kupić papier wartościowy o nominale 10000 zł i terminie wykupu 15 dni, aby osiągnąć rentowność 25%
Zadanie 8
Możliwy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz