matematyka ciałowicz przykładowe zagadnienia sprawdzające wiedzę wraz z rozwiązaniami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2331
Wyświetleń: 11088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
matematyka ciałowicz przykładowe zagadnienia sprawdzające wiedzę wraz z rozwiązaniami - strona 1 matematyka ciałowicz przykładowe zagadnienia sprawdzające wiedzę wraz z rozwiązaniami - strona 2 matematyka ciałowicz przykładowe zagadnienia sprawdzające wiedzę wraz z rozwiązaniami - strona 3

Fragment notatki:


Przykładowe zagadnienia na egzamin z matematyki wraz z prawidłowymi rozwiązaniami. Zagadnienia teoretyczne dotyczą: scharakteryzować przestrzeń wektorową, jako przestrzeń towarów i cen, podać definicję towaru oraz opisać założenia go dotyczące, podać definicję systemu produkcji oraz opisać występujące w definicji pojęcia. Opisz strukturę działania systemu produkcji, podać definicję i interpretację ekonomiczną wskazanych własności zbiorów produkcji, podać przykład zbioru (narysować) w przestrzeni , który spełnia i takiego, który nie spełnia danej własności, związki między własnością zbioru produkcji a zyskiem maksymalnym, podać definicję systemu konsumpcji oraz opisać występujące w definicji pojęcia, opisać zasadę działania systemu konsumpcji. Podaj definicją relacji preferencji, funkcji użyteczności oraz krzywej obojętności, podać przykład (opis+rysunek).

Pytania teoretyczne z ekonomii matematycznej, Fib SUM 2006/07
1.Scharakteryzować przestrzeń wektorową, jako przestrzeń towarów i cen.
Przestrzeń wektorowa l- wymiarowa
- zbiór wszystkich punktów płaszczyzny
- określa ilość towaru.
- plan działania konsumenta lub producenta lub pewien koszyk towarów.
- ilość towaru 1 w koszyku X
- ilość towaru 2 w koszyku X
bułki
2. Podać definicję towaru oraz opisać założenia go dotyczące.
Towar jest to dobro lub usługa, rzecz lub czynność użyteczna zaspokająca czyjąś indywidualną potrzebę wyrażoną przez popyt na ten towar. Żeby to miało sens musimy te towary odróżnić.
Towary różnią się:
- cechami fizycznymi (inaczej wygląda mleko inaczej sok)
- miejscem i czasem ich dostępności
Każdy towar ma określoną jednostkę Towary są nieskończenie podzielne (jednostki mogą być w ułamkach jeśli to ma sens)
Ilość każdego towaru może być liczbą: - dodatnią, ujemną, zerem
3. Podać definicję systemu produkcji oraz opisać występujące w definicji pojęcia.
Zał.: W przestrzeni działa skończona liczba producentów, a każdy z nich dąży do wyboru i realizacji takiego planu produkcji, który maksymalizuje jego zysk przy danym systemie cen Struktura działania:
- skończony zbiór producentów
- przestrzeń towarów i cen
- każdemu producentowi przypisujemy zbiór - technologicznie możliwych planów produkcyjnych ( - technologie, z jakich może korzystać j-ty producent)
- plan jest technologicznie możliwy do realizacji
- system cen (dany)
- zbiór tych planów produkcyjnych, które maksymalizują zysk j-tego producenta
- funkcja zysku maksymalnego
- podaż, produkcja w równowadze 4. Opisać strukturę działania systemu produkcji.
5. Podać definicję i interpretację ekonomiczną wskazanych własności zbiorów produkcji. Podać przykład zbioru (narysować) w przestrzeni , który spełnia i takiego, który nie spełnia danej własności.
Zbiory są domknięte, tzn., jeżeli dla ustalonego planu produkcji wszystkie plany dowolnie bliskie .
Możliwość zaniechania produkcji (indywidualnej, całkowitej) , tzn., producent może nic nie robić.
Niemożliwość produkcji wolnej, tzn., nie można produkować czegoś z niczego, - łatwiejszy zapis.
Nieodwracalność procesu produkcji całkowitej lub - zbiór planów przeciwnych.
Jeżeli

(…)

…, która pozwala na wartościowanie dóbr i usług.
Interpretacja:
pk >0 cena dobra rzadkiego
pk =0 cena dobra wolnego
pk <0 cena dobra niechcianego (szkodliwego)
Def: Ceną ( wartością) koszyka υ=(v1…vl) Є względem wektora (systemu) cen p=(p1*p2….* pl) Є nazywamy liczbę: p◦ v = p1*v1+p2*v2+…+pl* vl Pytanie 4.
Podać definicję systemu produkcji oraz opisać występujące w definicji pojęcia.
Na system produkcji składa…
… w pewnym punkcie oraz zbiór yj leży po drugiej stronie prostej stycznej do yj w punkcie prostopadłości, niż wektor cen.
Ceny traktujemy jako dane. Jeśli cena p = (0,0), czyli dobra wolne, to dla każdego wektora y ЄYj , p °y = 0 istnieje zysk maksymalny, zatem dla p = (0,0) ЄTj zawsze istnieje zysk maksymalny. Stąd dla każdego jЄ J : Tj ≠ ø
Pytanie 6.
Podać definicję i interpretację ekonomiczną wskazanych…
….
Interpretacja przestrzeni wektorowej jako przestrzeni towarów:
l oznacza liczbę towarów
wektor v € traktujemy jako plan działania producenta lub konsumenta lub koszyk towarów gdzie k-ta współrzędna wektora v , czyli liczba vk (k € {1,2,…..l})oznacza liczbę jednostek k-tego towaru w koszyku v , lub planowaną i przeprowadzoną wielkość produkcji lub konsumpcji
każdemu towarowi przypisana jest cała oś liczbowa
… lub Yj)
2 2
1 1
TAK(spełnia) NIE
2.Możliwość zaniechania produkcji
Def.: 0 Є Y, 0=(0,…0) Є R2 (wektor zerowy)
Interpretacja: Możliwy z punktu widzenia dostępnych technologii jest plan produkcji, w którym wszystkie wejścia i wyjścia są równe zero.(Można nic nie robić).
2 2
1 1
TAK NIE
(ma możliwość zaniechania produkcji) (nie ma możliwości zaniechania produkcji)
3.Niemożliwość produkcji wolnej
Def.: Y…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz