Maszyny Elektryczne-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszyny Elektryczne-zagadnienia - strona 1 Maszyny Elektryczne-zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

TEMATYKA EGZAMINU Z PRZEDMIOTU,,MASZYNY ELEKTRYCZNE"
A. TRANSFORMATORY
1. Zasada działania, budowa, napięcia indukowane w uzwojeniach i przekładnia.
2. Stan jałowy, zwarcia i obciążenia; schematy zastępcze, wykresy wskazowe.
3. Eksperymentalne wyznaczanie parametrów schematu zastępczego.
4. Straty mocy w transformatorze; zmiany strat i prądu magnesującego przy zmianach napięcia
i wahaniach częstotliwości.
5. Przebieg prądu magnesującego i strumienia magnetycznego w stanie nasyconym, przy jednowartościowej i dwuwartościowej krzywej magnesowania, odpowiednio przy sinusoidalnym napięciu za­
silania i sinusoidalnym prądzie zasilania, w transformatorze jednofazowym.
6. Transformatory trójfazowe; obwody magnetyczne, układy i grupy połączeń.
7. Wpływ układu połączeń transformatora trójfazowego na wyższe harmoniczne prądu magnesujące­
go, strumienia i napięcia.
8. Praca równoległa transformatorów trójfazowych (cel, warunki).
9. Autotransformator.
10. Stany przejściowe przy włączaniu transformatora w stanie jałowym.
11. Zmienność napięcia.
B. OBWODY MAGNETYCZNE I ELEKTRYCZNE MASZYN ELEKTRYCZNYCH.
1. Pola magnetyczne maszyn elektrycznych (rodzaje, sposoby wytwarzania, rozkładanie, sumowanie,
warunki powstawania pola wirującego kołowego, wyższe harmoniczne strefowe i czasowe)
2. Uzwojenia maszyn bezkomutatorowych (rodzaje, podstawowe parametry, gwiazda żłobkowa, spo­
rządzanie schematów).
3. Współczynnik uzwojenia (grupy i skrótu).
4. Napięcie magnetyczne (smm) uzwojenia (rozkład wzdłuż obwodu maszyny)
5. Napięcie indukowane w uzwojeniu maszyny trójfazowej.
6. Prąd magnesujący niezbędny do wytworzenia przepływu 0 gwarantującego odpowiednie pole ma­
gnetyczne.
C. MASZYNY INDUKCYJNE (ASYNCHRONICZNE) .
1. Zasada działania, budowa, poślizg, napięcia indukowane w różnych stanach pracy.
2. Równanie przepływów (smm, napięć magnetycznych); sprowadzanie prądu strony wtórnej do
strony pierwotnej.
3. Schemat zastępczy; zasada sporządzania, interpretacja parametrów.
4. Wykres wskazowy.
5. Stan jałowy i stan zwarcia.
6. Bilans mocy i sprawność (wykres Sankey'a)
7. Elektromagnetyczny moment obrotowy.
8. Moment krytyczny i poślizg krytyczny.
9. Wzór Kloss'a; wyznaczenie charakterystyki mechanicznej M=f(s).
10. Charakterystyka mechaniczna M=f(s) i zależność jej przebiegu od parametrów uzwojeń.
11. Momenty pasożytnicze (asynchroniczne i synchroniczne).
12. Silniki dwuklatkowe i głębokożłobkowe.
13. Rozruch silników.
14. Regulacja prędkości obrotowej.
15. Silniki jednofazowe.
16. Praca silnika w warunkach różnych od znamionowych.
17. Wykres kołowy.
D. MASZYNY SYNCHRONICZNE.
1. Zasada działania, budowa.
2. Oddziaływanie (reakcja) twornika w różnych stanach obciążenia w maszynie o biegunach utajo­
nych i jawnobiegunowej.
3. Reaktancja oddziaływania (reakcji) twornika, reaktancja rozproszenia i reaktancja synchroniczna.
4. Schemat zastępczy i wykres wskazowy maszyny cylindrycznej w stanie nienasyconym.
5. Schemat zastępczy i wykres wskazowy maszyny jawnobiegunowej w stanie

(…)

….
4. Komutacja, kompensacja SEM samoindukcji w zwoju komutowanym, powody iskrzenia i sposoby
poprawy komutacji.
5. Rodzaje uzwojeń tworników, warunki symetrii.
6. Prądnica obcowzbudna, schemat i charakterystyki.
7. Prądnica samowzbudna bocznikowa, schemat, proces samowzbudzenia i charakterystyki.
8. Prądnica szeregowo-bocznikowa; praca równoległa.
9. Silniki: bocznikowy, szeregowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz