Marketing bankowy - Cena produktów banku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing bankowy - Cena produktów banku - strona 1 Marketing bankowy - Cena produktów banku - strona 2 Marketing bankowy - Cena produktów banku - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 19 stron i porusza zagadnienia takie jak: produkty banku i jego rodzaje, funkcje podstawowe produktu, funkcje dodatkowe produktu, grupy produktów oferowanych przez bank, kredyty, różne formy lokowania środków finansowych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych osób fizycznych i inne usługi oferowane klientom, kształtowanie funkcji produktu i ich zmiany, wprowadzenie nowych produktów na rynek. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: kształtowanie struktury asortymentowej produktów, cena produktów banku, ustalanie cen na podstawie popytu, ustalanie cen na podstawie kosztów, ustalanie cen na podstawie cen produktów konkurencyjnych, dystrybucja produktów banku, strumienie przepływające przez kanał dystrybucji produktów banku, podział kanałów dystrybucji, kanał długi, kanał krótki, dystrybucji intensywna, selektywna. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące takich pojęć i terminów jak: ekskluzywna, kanały konwencjonalne, kanały zintegrowane pionowo, polityka lokalizacji banku, potencjał ludnościowy rejonu, dochody ludności badanego rejonu, zatrudnienie w badanym rejonie, potencjał gospodarczy badanego rejonu, sytuacja konkurencyjna na rynku, infrastruktura badanego rejonu, bank uniwersalny, bank wyspecjalizowany, promocja i reklama, rola promocji mix, podstawowe instrumenty promocji mix, propaganda marketingowa, public relations, sprzedaż osobista, reklama, reklama pocztowa, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama plakatowa, reklama wydawnicza.

Istota marketingu bankowego
Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturowe, polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w bankach.
Marketing jest kluczem prowadzącym do sukcesu każdą organizację, bez względu na jej wielkość oraz rodzaj prowadzonej działalności. W przeszłości panowało przekonanie, że aby sprzedać usługi, wystarczy je zaoferować i ustalić odpowiednią dla nich cenę. Takie postawy wynikały z istniejących w gosp. relacje popytowo-podażowe. W Polsce orientacja produkcyjna istniała przez cały okres gosp. państwowej. Narzucona odgórnie specjalizacja banków w obsłudze określonych gr. klientów.
Procesy wymiany są również podstawą marketingu bankowego. Większość gospodarek opiera się na podziale pracy oraz specjalizacji produkcji, dzięki której można osiągnąć korzyści skali. Specjalizacja kieruje potrzebę wymiany dóbr i usług na inne produkty lub usługi, na pieniądze czy też na pracę. Aby wymiana zaistniała muszą występować dwie strony, które wyrażają gotowość i chęć jej dokonania. Wymiana musi satysfakcjonować obydwie strony. Celem marketingu jest ułatwienie i przyśpieszenie tego procesu. Jedną z kluczowych zasad marketingu jest prowadzenie działalności w taki sposób, aby klient odczuwał satysfakcję, a bank osiągnął zyski w długim okresie. Z przynoszenia klientom satysfakcji wynika podstawowa zasada marketingu określona jako zogniskowanie się na potrzebach i pragnieniach klientów stosując zasadę koncentracji na potrzebach klientów a w praktyce decyzje w zakresie oferowania konkretnych usług powinny wynikać nie tyle z analizy kosztów, ile z występowania takich potrzeb u klientów. Stąd tak ważne w działalności banku jest zidentyfikowanie docelowych klientów banku. Nie wystarczy wiedzieć, kim oni są, trzeba również poznać ich potrzeby

(…)

… w postaci wzrostu sprzedaży usług finansowych, wymaga starannego przygotowania.
Rola promocji mix
Polityka komunikowania się jest to zestaw środków za pomocą których bank przekazuje na rynek informacje dotyczące swoich usług lub banku, kształtuje potrzeby klientów oraz kieruje popytem. Aby komunikacja banku z otoczeniem była efektywna musi ona spełniać następujące cechy:
być na tyle interesująca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz