Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku - Futuryzm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku - Futuryzm - strona 1

Fragment notatki:

FUTURYZM
Futuryzm rodzi się we Włoszech. Manifest futuryzmu ogłoszony zostaje w paryskim dzienniku Figaro w 1909 roku przez włoskiego poetę Filippo Tommaso Marinettiego. Odrzuca dotychczasowy dorobek sztuki, przeciwstawiał jej nową sztukę przyszłości, głosił kult maszyny i kult szybkości. Umberto Boccioni
Luigi Russolo
Carlo Carra
Giacomo Balla
Gino Severini
Malarze swój manifest publikują w 1910 roku. 1912 pierwsza wystawa futurystów w paryskiej galerii Bernheim-Jenue
Cechy: zerwanie z grecko-rzymskim ideałem piękna, z naśladownictwem i tradycją, z balastem kulturalnym, odrzucenie kultu przeszłości, bunt przeciwko kultowi antyku; kult czystego koloru, subiektywizm, odtwarzanie wrażeń artysty, dążenie do uchwycenia ruchu, dynamizmu współczesnego życia, przedstawianie ruchu ciała jako przemieszczania się przecinających się i przenikających planów rzeczywistości; ukazanie ruchu przez odpowiednie zrytmizowanie linii i płaszczyzn (linie pionowe i poziome - bezruch; linie skośne, zygzakowate, faliste - dynamizm), deformacja, symultaniczność, zamiłowanie do prowokacji i skandalu
Wpływ kubizmu, filozofii, rozwoju kinematografii
Umberto Boccioni
Teoretyk malarstwa i rzeźby futurystycznej, samouk, przeszedł od impresjonizmu, przez kubizm do futuryzmu, malarstwo powinno dać syntezę wszystkich momentów (czasu, miejsca, formy, koloru) wyrażając jednocześnie stan duszy, konstruuje formy za pomocą przenikających się nawzajem płaszczyzn, komponuje obraz wg. linii-sił (Nietsche) - dynamiczne reakcje przedmiotów na światło
Tryptyk Stan duszy: Pożegnanie, Ci co odchodzą, Ci co pozostają 1911
Siły ulicy 1911
Symultaniczny widok z okna 1912
Ulica wchodzi do domu 1912
Dynamizm głowy kobiecej 1912
Elastyczność 1912 - synteza ruchu galopującego konia
Materia 1912 - portret matki artysty
Pijąca dziewczyna 1912
Pod pergolą w Neapolu 1914
Szarża lansjerów 1915 - collage
Giacomo Balla
Samouk, początkowo maluje przedmiot w ruchu ukazując kolejne jego fazy nałożone na siebie; następnie sugeruje ruch dynamizmem abstrakcyjnych linii, przedmiot znika z obrazu
Dynamizm psa na smyczy 1912 - ukazanie ruchu przez zwielokrotnienie nóg
Rytm skrzypka 1912
Lot jaskółek i współprzenikanie się rynien 1913
Szybkość samochodu 1912
Dynamiczna ekspansja + szybkość 1913
Abstrakcyjna szybkość 1913
Śpiew patriotyczny na placu w Sienie 1914
Auto w ruchu 1915
Merkury przelatujący przed słońcem 1916
Luigi Russolo
Dynamizm automobilu - ukazanie ruchu przez smugi za pojazdem


(…)

… ruchu przez smugi za pojazdem
Gino Severini
Wpływ Seurata: dynamizm koloru i linii, pointylizm, płaskość; ukazanie ruchu przez zmiany kierunków i proporcji; sztuka nie ma ukazywać przedmiotu lecz jego ruch; w latach 1915-22 odchodzi od futuryzmu na rzecz kubizmu malując martwe natury z instrumentami muzycznymi arlekinów
Wspomnienia z podróży 1910
Bulwar 1910
Taniec Pan Pan Monico 1909-11 - wrażenie…
… światła (odśrodkowa) 1914 - wibracja drobnych punktów czystych barw widma
Carlo Carra
Początkowo maluje obrazy dekoracyjne w duchu klasycznym, potem wpływ kubizmu, dążenie do zdyscyplinowania kompozycji; dynamizm wyrażony przez rytmicznie powtarzające się, zgeometryzowane, abstrakcyjne formy, po 1915 porzuca futuryzm dla malarstwa metafizycznego
Co powiedział mi tramwaj 1910
Tocząca się dorożka 1911
Rytm przedmiotów 1911
Pogrzeb anarchisty Galli 1911
Siły odśrodkowe 1912
Galeria mediolańska 1912
Symultaniczność. Kobieta i balkon 1912
Luigi Russolo
Początkowo ukazuje ruch nakładając na siebie obrazy kolejnych faz poruszającej się postaci; potem sugeruje ruch dynamizmem przenikających się płaszczyzn, a następnie abstrakcyjnymi liniami, wśród których zatracają się ślady przedmiotowości
Plastyczny obraz poruszającej się kobiety 1911
Autoportret 1912
Samochód wyścigowy 1913
Ardengo Soffici
Najpierw zwalczał, a potem propagował futuryzm, jednak bliżej mu do kubizmu, w 1915 zrywa z futuryzmem
Bal pederastów 1913
Enrico Prampolini
Chromofonia - sugerowanie środkami plastycznymi, gł. kolorem, dźwięków i zapachów; potem głosi ucieczkę od malarstwa i tworzy martwe natury - przedmioty, abstrakcyjne collages (nalepia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz