Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku - strona 1

Fragment notatki:


AWANGARDA ROSYJSKA
Towarzystwo Gołubaja Roza 1907
Początkowo dominuje symboliczny estetyzm, który później ustępuje malarstwu bardziej ekspresyjnemu. Wrastają wpływy fowizmu i ekspresjonizmu niemieckiego. Ponadto wpływy sztuki ludowej.
Dawid Burluk
Władimir Burluk
Natalia Gonczarowa
Michaił Łarionow
Władimir Tatlin
Kazimierz Malewicz
Paweł Kuzniecow
Georgij Jakułow
Tempo rozwoju nowych tendencji wrasta bardzo szybko. Futuryzm rosyjski
Bracia Burlukowie
Majakowski
Sojuz Molodioży
Petersburskie ugrupowanie futurystyczne
Olga Rozanowa
Bubnowyj Walet
Moskiewskie ugrupowanie wzorujące się kolejno na Cezannie, kubizmie i futuryzmie
Natalia Gonczarowa
Michaił Łarionow
Kazimierz Malewicz
Kubofuturyzm
Kazimierz Malewicz
Natalia Gonczarowa
Michaił Łarionow
Georgij Jakułow
Aleksandra Exter
Nadieżda Udalcowa
Lubow Popowa
Olga Rozanowa
Oslinyj Chwost
Grupa założona przez Michaiła Łarionowa w 1912 roku. Celem było zerwanie z malarstwem zachodnim i stworzenie niezależnej szkoły rosyjskiej. 1912 wystawa
Wielka czwórka: Łarionow, Gonczarowa, Malewicz, Tatlin
Po 1915 roku kierunkiem przewodnim w sztuce rosyjskiej staje się abstrakcjonizm
Kazimierz Malewicz i suprematyzm
Tatlin
Popowa
Iwan Puni
Kliun
Olga Rozanowa
Aleksandr Rodczenko
ŁUCZYZM (RAJONIZM)
Pierwszy kierunek abstrakcyjny jaki pojawił się w Rosji. Jego twórcą był Michaił Łarionow
Michaił Łarionow
Początkowo widoczne wpływy współczesnej sztuki francuskiej, potem rosyjskiej sztuki ludowej a dokładnie łuboków - rosyjski drzeworyt ludowy: nieporadny, naiwny rysunek, naruszenie poprawności anatomicznej i perspektywy, prymitywizm
U fryzjera 1907
Seria o tematyce żołnierskiej 1908-11 - wprowadza napisy podobnie jak w kubofuturyzmie Żołnierze 1908
Żołnierz u fryzjera 1909
Odpoczywający żołnierz 1911
Wiosna 1912
Cykl prostytutek Mania 1912 - wprowadza napisy podobnie jak w kubofuturyzmie Portret Talina 1913
Od 1911 maluje obrazy abstrakcyjne tworząc kierunek zw. łuczyzmem, którego manifestem jest wystawa Miszen w 1913 roku; obrazy skomponowane z pryzmatycznych plam barwnych, z krótkich, ostrych, dynamicznych linii; w swoim manifeście Łarionow głosi, że łuczyzm jest syntezą kubizmu, futuryzmu i orfizmu, a jego celem jest stworzenie malarstwa autonomicznego rządzącego się własnymi prawami, gł. prawami koloru, nowe formy powstają za pomocą koloru, analogie z muzyką


(…)

…. Matiuszyna 1913
Kubistyczna martwa natura 1913
Anglik w Moskwie 1914 - charakter dadaistyczny, wprowadzenie realistycznych detali do kompozycji, które nie mają ze sobą żadnego związku, „realizm nonsensu”
Projekty scenograficzne do opery Zwycięstwo nad słońcem - jedna dekoracja całkowicie abstrakcyjna
Czarny kwadrat na białym tle 1913 - pierwszy obraz suprematyczny, kwadrat to odczucie, białe pole to nic poza tym odczuciem
Dwuwymiarowe elementy obrazu w stadium ruchu
Przedstawienie w dziele sztuki elementów ze świata zewnętrznego przeszkadza wyzwoleniu się czystego odczucia w sztukach plastycznych, dlatego należy usunąć przedmiot z obrazu. Sztuka dochodzi do czystej ekspresji. Malewicz początkowo tworzy czarno-białe kompozycje z prostych figur geometrycznych, następnie stopniowo powraca do koloru. Dynamizuje…
… elitarnego, dostępnego tylko jednostkom i tworzyć sztukę użytkową dostępną wszystkim. Artysta musi być przede wszystkim technikiem. Rzeczowe kształtowanie przedmiotu (tektonika, faktura, konstrukcja) powinno zastąpić artystyczną kombinację. Artyści rozwijali działalność na wszystkich polach sztuki i szukali związków z przemysłem.
Tatlin
El Lissitzky
Ilustruje książki łącząc styl kubo-futurystyczny i ludowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz