Marek Kuryłowicz

note /search

Elementy czynności prawnych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 6426

Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z

Odpowiedzi egzaminacyjne z prawa rzymskiego

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5187

in. zagadnienia takie jak: prawo publiczne, prawo prywatne, pomoc własna i obrona cywilnym, zdolność procesowa, ciężar dowodu, postępowanie dowodowe, egzekucja majątkowa, proces kognicyjny, zdolność prawa, wady oświadczenia woli, rozwiązanie małżeństwa, emancypacja. W notatce znaleźć można równ...