Makroekonomia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - wykład - strona 1 Makroekonomia - wykład - strona 2 Makroekonomia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
Ekonomia jest nauką, która zajmuje się 4 podstawowymi zagadnieniami:
Produkcja (nakazowa, komunistyczna)
Podział (socjalistyczna, socjaldemokratyczna)
Wymiana ( wolnorynkowa, liberalna)
Konsumpcja
Każde z tych zagadnień to podstawowe koncepcje filozoficzne różnych szkół
Podejście w ekonomii
Normatywne
Pozytywne
Istnieje punkt odniesienia, czyli pewien wzorzec do którego przyrównuje się zachodzące zjawiska
Z punktu widzenia obiektywnego, analiza trendów (np. danych statystycznych) bez wzorca, badania.
W ekonomii istnieje możliwość przewidywania zdarzeń gospodarczych w przyszłości.
Ekonomia
Mikroekonomia
Makroekonomia
Zajmuje się pojedynczymi zjawiskami tj. Popyt, cena, towar, itp.
Zajmuje się zjawiskami ogólnogospodarczymi np. popyt globalny, podaż globalna, msg, itp.
Przedmiot ekonomii odnosi się też do problemu praw ekonomicznych, powinny być one:
Obiektywne ( niezależne od woli ludzi, są odzwierciedleniem realnych zdarzeń)
Żywiołowe ( nie zawsze zgodne z przewidywaniami)
Stochastyczne (ujawniają się w odniesieniu do dużych zjawisk i procesów gospodarczych np. nauki społeczne - polityka socjalna. Pomijają one jednostkę, zajmują się masą. Przeciętne statystyczne, uśrednione)
Historyczność (zaczynają działać po zaistnieniu pewnych określonych czynników, mają powtarzalny charakter)
Podstawowe kategorie ekonomiczne:
W ekonomii podstawową kategorią są potrzeby. Od analizy potrzeb rozpoczyna się analiza zjawisk gospodarczych. Przyjmuje się, że potrzeba to pewien stan niedosytu, niedostatku czy braku w organizmach ludzi. Ten stan zmusza człowieka do działań mających na celu zaspokojenie. Najbardziej znana hierarchia potrzeb - piramida Maslowa
Z punktu widzenia ekonomii ważne są 3 grupy potrzeb:
Indywidualne (osobiste) - zaspokajane we własnym zakresie, przy pomocy dóbr prywatnych
Zbiorowe - zaspokajane wspólnie przez społeczeństwo np. bezpieczeństwo narodowe, ochrona zdrowia, itp.
Zaspokojone - uzewnętrzniane przy pomocy majątku, bogactwa, tego co się posiada
Niezaspokojone - zmuszające do działania, aktywności. Tworzą rozwój społeczeństwa
Bieżące Perspektywiczne
Zaspokajanie potrzeb tworzy podstawowy problem polityki. Istnieje niedostatek dóbr w stosunku do potrzeb (zawsze Est za mało dóbr, więc ciągle trzeba je produkować).
Problemem politycznym jest wybór, które potrzeby należy zaspokoić.
Do zaspokajania potrzeb służą dobra: wolne i przetworzone.
Dobra wolne
Dobra przetworzone
Pochodzą z przyrody, są w naturalnej postaci
Są efektem działań produkcyjnych, zorganizowanej pracy człowieka, ta praca jest pochodną decyzji politycznych


(…)

…. Rousseau - zamiast wojen proponował umowę społeczną, powstanie prawa, regulacje granic w ramach którym można sięgać po cudze dobra np. podatki
Działa „niewidzialna ręka rynku” - mechanizm dostosowywania się podaży do popytu, czyli produkcji do potrzeb
Koncepcja socjalizmu naukowego - 1 połowa XIX w. Twórcy: Karol Marks, Fryderyk Engels
Koncepcja tworząca komunizm
3 elementy:
Społeczny - socjalizm utopijny…
… o dochodach narodowych. Ekonomia - nauka o gospodarowaniu, jak osiągnąć zyski
Arystoteles - zdobywanie i gospodarowanie zasobami pieniężnymi
Merkantylizm - XVIIIw. Anglia, Francja
Zwraca uwagę na problem wymiany handlowej, towarowej identyfikowanej z głównym źródłem zysku.
Duża rola państwa ( polityka celna, pieniężna)
Fizjokratyzm - druga połowa XVIIw. Francja
Teoria zależności przyczynowo - skutkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz