Makroekonomia - równowaga ogólna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - równowaga ogólna - strona 1 Makroekonomia - równowaga ogólna - strona 2 Makroekonomia - równowaga ogólna - strona 3

Fragment notatki:

Równowaga gospodarki - stan gospodarki, w którym występuje pełne zbilansowanie popytu i
podaży na poszczególne dobra na rynku wewnętrznym przy zbilansowanych obrotach w handlu
zagranicznym
Równowaga ogólna - system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki
wymiennej, kiedy wszystkie gałęzie są jednocześnie w równowadze wewnętrznie i między sobą
Produkcja potencjalna - wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie
czynniki produkcji zostały w pełni, racjonalnie wykorzystane; jest ona określona przez podażową
stronę gospodarki.
Produkcja rzeczywista (faktyczna) - produkcja faktycznie wytworzona w danej gospodarce;
w krótkim okresie produkcja rzeczywista jest zwykle mniejsza od potencjalnej.
Popyt globalny (Aggregated Demand, AD) - łączna wartość dóbr i usług, jaką nabywcy
decydują się zakupić w danych warunkach i czasie - zależy od: ogólnego poziomu cen (P),
wysokości dochodów ludności
Podaż globalna (Aggregated Supply, AS) - łączna wartość dóbr i usług, jaką producenci
decydują się wytworzyć w danych warunkach i czasie - zależy od: zasobów czynników
produkcji i efektywności ich wykorzystania, ogólnego poziomu cen, kosztów produkcji.
Modele wzrostu / równowagi
gospodarczej
 Kryterium I : główny czynnik wzrostu
(ekonomia opisowa)
 Popyt
 Rolnictwo i zasoby naturalne
 Praca
 Kapitał
 Inwestycje (np. model Kaleckiego)
 Nauka i postęp techniczny
 Informacje i regulacje
 Kapitał ludzki
 Kryterium II : tempo postulowanego wzrostu
(ekonomia normatywna)
 Koncepcje wzrostu przyspieszonego
 Koncepcje wzrostu zerowego
 Koncepcje wzrostu zrównoważonego
 Kryterium III : baza teoretyczna
Model klasyczny (ortodoksyjny)
Oparty na prawie Saya i mechanizmie cenowym (zmiany cen, płac, stóp procentowych)

Prawo Saya: „podaż stwarza sobie popyt”.

 Z wpływów z każdej sprzedaży towarów są wypłacane (komuś, gdzieś), w formie płac,
wynagrodzeń, odsetek, rent czy zysków (albo zabierane komuś, kto ponosił stratę) środki
pozwalające na zakup towarów. Nie może być zatem niedoborów siły nabywczej. Decyzja o
wyprodukowaniu towaru jest decyzją o zapłacie kosztów jego produkcji - które są dochodem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz