Makroekonomia - polityka fiskalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - polityka fiskalna - strona 1 Makroekonomia - polityka fiskalna - strona 2 Makroekonomia - polityka fiskalna - strona 3

Fragment notatki:

Polityka fiskalna wg Keynesa
 Nadmierne oszczędności (możliwe wg ekonomii keynesowskiej) mogą być
spowodowane m.in. ekspansywną polityką monetarną (zwiększanie ilości
dostępnego pieniądza, np. jako gotówka w bankach, ale który nie jest
wprowadzany w obieg, np. przedsiębiorstwa nie finansują inwestycji z
kredytów), stąd mała jej rola w gospodarce, bierna.
 Polityka fiskalna oparta na wydatkowaniu środków przez rząd (i
finansowaniu ich z podatków oraz długu publicznego) jest pewniejszym
sposobem działania państwa w czasie kryzysu (sic!), który w zasadzie
gwarantuje wzrost produkcji / dochodu narodowego. Po kryzysie - należy
osiągnąć nadwyżkę budżetową, spłacić dług publiczny i zrównoważyć
budżet.
 Są jednak pewne ryzyka związane z wdrażaniem polityki gospodarczej
opartej na oryginalnej teorii Keynesa: uzależnienie od wydatków i
transferów państwa (histereza), potencjalnie rosnący dług publiczny, które
można bardziej wytłumaczyć na gruncie ekonomii instytucjonalnej, niż
keynesowskiej czy (neo)klasycznej.
Złudzenie układu odniesienia
„Złudzenie układu odniesienia - będące pozornie uzasadnionym sposobem myślenia -
rozciąga ekonomikę gospodarstwa domowego na ekonomikę rządu. Rodzina nie może w
nieskończoność wydawać więcej, niż wynoszą jej dochody. Ne może tego również robi
rząd. Rodzic, który pożycza na utrzymanie rodziny, pozostawia tym, którzy po nim
przychodzą, długi zamiast dostatku. Rząd, który zaciąga długi, robi to samo. Jeden i
drugi wykazują niewłaściwą postawę moralną. Ale po zastanowieniu, porównanie
gospodarstwa domowego i państwa okazuje się niemożliwe do przyjęcia. Żeby coś
równie potężnego, złożonego, trudnego do objęcia wyobraźnią, jak rząd (…), miało
podlegać tym samym prawidłom i ograniczeniom co gospodarstwo domowe
pracownika, jest sprawą co najmniej wymagającą dowodu. A nie jest dowodem to, że tak
powinno być, choć często tak się mówi. Ponadto należy zauważyć, że bogactwo i
wypłacalność danego kraju zależą od tego, co jego gospodarka narodowa produkuje.
Jeżeli - w myśl poglądów Keynesa - pożyczanie pieniędzy i wydatkowanie ich rozwija
produkcję, to takie pożyczki i wydatki zwiększają wypłacalność. Natomiast pożyczki i
wydatki rzadko tylko zwiększają bogactwo rodziny.”
/„Pieniądz. Pochodzenie i losy”, J. K. Galbraith, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
[pierwsze wydanie 1975], s. 252/
Budżet państwa a przedsiębiorstwa


(…)

….”)
Poprawa budżetu
3.
1.
2.
Emisja obligacji przychodowych (samorządy lokalne w
Polsce), inne
4.
Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie (restrukturyzacja) stawek podatkowych

… ma zbyt duży lewar, może upaść, wtedy zaspokajane są roszczenia różnych wierzycieli i
pracowników, zgodnie z określoną kolejnością, sprzedając kolejne składniki aktywów. Masą upadłościową
zarządza syndyk. Część ludzi traci pracę.

W przypadku państwa problem długu publicznego, który nie jest społecznie akceptowalny, dotyczy całego
społeczeństwa, jednak nie wiąże się bezpośrednio z utratą pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz