Macierze odwrotne - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierze odwrotne - zadania - strona 1 Macierze odwrotne - zadania - strona 2 Macierze odwrotne - zadania - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 3  Macierze odwrotne    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2      Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1        Macierz jednostkowa jest to:  a)  Macierz, której elementami są tylko liczby 1  b)  Macierz zerowa, która  zawiera liczbę 1 jako element  c)  Macierz kwadratowa złożona z liczb 1 na głównej przekątnej, poza którymi  wszystkie elementy są równe 0  d)  Macierz, której wyznacznik równy jest  0    Pytanie 2  Jeśli pomnożymy macierz A przez macierz do niej odwrotną otrzymamy zawsze:  a)  Macierz jednostkową  b)  Macierz A  c)  Macierz odwrotną do A  d)  Macierz transponowaną do A przemnożoną przez odwrotnośd jej wyznacznika    Pytanie 3  Jakie są wystarczające warunki, jakie musi spełniad macierz A, aby istniała do niej macierz  odwrotna  1 A  ?  a)  Musi byd prostokątna  b)  Musi byd kwadratowa  c)  Musi byd kwadratowa i mied wyznacznik różny od 0  d)  Musi mied jedynki na głównej przekątnej          www.etrapez.pl  Strona 3      Pytanie 4    2    Macierz odwrotna do powyższej równa jest:  a)    2    b)    2   c)  Działanie niewykonalne  d)  1 2          Pytanie 5  Macierz odwrotną do A można określid jako:  a)  Iloczyn macierzy A i odwrotnej do niej  b)  Iloczyn odwrotności wyznacznika macierzy A i transponowanej macierzy  dopełnieo A  c)  Macierz A, w której zamieniono miejscami wiersze i kolumny  d)  Macierz transponowaną A, z wyznacznikiem różnym od 0  Pytanie 6  2 1 1 2              Jak wyglądad będzie macierz odwrotna do powyższej macierzy?  a)  2 1 1 2           b)  2 1 1 2         c)  2 1 1 1 2 3           d)  1 2 2 1               www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 7  W jaki sposób można wykonad sprawdzenie po obliczeniu macierzy odwrotnej do A?  a)  Sprawdzid, czy wynikiem jest macierz jednostkowa  b)  Sprawdzid, czy wynik równy jest macierzy A  c)  Przemnożyd wynik przez macierz A (powinniśmy uzyskad wtedy macierz jednostkową)  d)  Wykonanie sprawdzenia jest niemożliwe  Pytanie 8  1 3 2 2 2 3 1 4 2  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz