Ludzkie działanie - konkurencja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludzkie działanie - konkurencja - strona 1

Fragment notatki:


Mises L. Ludzkie działanie Konkurencja społeczna - dążenie jednostek do zajęcia jak najkorzystniejszego miejsca w systemie współpracy społecznej.
Konkurencja katala ktyczna - to współzawodnictwo między ludźmi, którzy chcą prześcignąć pozostałych. Zawsze istnieje na rynku. Nie jest to walka, gdyż przegrani przenoszą się na inne stanowisko. K. katalaktyczna jest zjawiskiem społecznym. Zjawisko społeczne, którego rola polega na zaspokojeniu potrzeb konsumentów w możliwie najlepszy sposób. Nie jest dostępna dla wszystkich na tych samych zasadach (początki ubogiego są trudniejsze niż bogatego).
Wolna konkurencja -pogląd głoszony przez ekonomistów, że dla zwiększenia pomyślności wszystkich ludzi, każdy powinien mieć możliwość udziału w konkurencji (wolna jedynie w odniesieniu do czynników nierzadkich i nie stanowiących przedmiotu ludzkiego działania).
Konkurencja to możliwość lepszego lub tańszego służenia konsumentom przy braku ograniczeń związanych z utrwalonymi przywilejami, które zostałyby naruszone przez wprowadzenie innowacji.
Konkurencja - jest antonimem MONOPOLU
Dwa znaczenia Monopol u:
1. Monopol: jednostka lub grupa, która ma wyłączną kontrole nad jednym z istotnych warunków umożliwiających człowiekowi przetrwanie. (Monopolista to pan, a reszta to niewolnicy).
2. Monopol: jednostka lub grupa zjednoczona we wspólnym działaniu, która ma wyłączną kontrole nad podażą określonego wyrobu. (szeroki zakres zjawisk, każdy lekarz lub adwokat ma monopol na swoje usługi). Z wyjątkiem niektórych surowców, produktów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby, monopol istnieje w każdym obszarze rynku.
Zjawisko monopolu nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonowania rynku, dopóki nie pojawi się cena monopolowa.
Cena monopolowa jest to takie dopasowanie rozmiarów produkcji (podaży) do popytu przez firmę, aby zapewnić sobie maksymalny zysk. Cena monopolowa jest z reguły wyższa od ceny, jaka ukształtowałaby się w warunkach konkurencji doskonałej, a podaż jest mniejsza.
Cena monopolowa zależy od kształtu krzywej popytu.
Cel antykonkurencyjnej polityki: zastąpienie kapitalizmu socjalistycznym systemem planowania, w którym nie ma w ogóle konkurencji katalaktycznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz