Londyn - omówienie - katedra św. Pawła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Londyn - omówienie -  katedra św. Pawła  - strona 1 Londyn - omówienie -  katedra św. Pawła  - strona 2 Londyn - omówienie -  katedra św. Pawła  - strona 3

Fragment notatki:

Londyn - katedra św. Pawła Tradycyjna budowla podłużna, której "znakiem firmowym" stała się Główny fronton tworzy dwukondygnacyjny portyk, podzielony w nawiązaniu do nowej fasady Luwru podwójnymi korynckimi kolumnami, z flankującymi fasadę wieżami ( zbudowanymi dopiero w latach 1706-1708). Także wewnątrz mnożą się elementy heterogeniczne: do centralnego kompleksu, utworzonego przez pomieszczenie z kopułą i nawą poprzeczną, dołączają się trochę dowolnie wydłużone skrzydła korpusu nawowego i chóru, których sklepienia wykazują niezwykła kombinację kolebek i wysklepek kopulastych; dominujący pozostaje jednak akademicki klasycyzm. Mimo licznych niekonsekwencji koncepcyjnych, które można tłumaczyć m.in. Długością prac (1675-1711), katedra św. Pawła- a zwłaszcza jej kopuła- stała się często kopiowanym wzorem anglikańskiej budowli kościelnej. Nawiązanie przy tym do podstawowego wzorca rzymskiej architektury sakralnej dziwi tym bardziej, że jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej szukano nowych, samodzielnych rozwiązań, a przyjmowanie "katolickich" elementów uważano w każdej postaci za szkodliwe.
Pierwsza propozycja wrena z roku 1673 całkowitego zastąpienia spalonej i zniszaczonej starej katedry św, pawła znana jest - od zachowanego w katedrze drewnianego modelu- jako projektu wielkiego modelu. Według niego katedra miała być budowlą na planie centralnym, z piękną kopułą zbliżoną do kopuły bazyliki św piotra, o bramantowskim bębnie i o żebrowanej czaszy nawiązującej do rozwiązania maichała anioła. Korpus kościoła miał być poprzedzony nakrytym kopułą wejściowym westybulem/ co stanowi wyraźne analogie z projektem bazyliki sw. Piotra sangalla., a połączenie ramion krzyża greckiego wklęsłymi ścianami jest reminiscencją fantastycznego projektu pałacu z traktatu antiube'a le pautre'a oeuvres d'architecture (1652). ten ulubiony projekt wrena dla katedry sw pawła został odrzucony przez dziekana i kapitułę jako niepraktyczny, życzyli oni sobie tradycyjnego planu krzyża łacińskiego z obszernym chórem dla codziennych śpiewanych nabożenstw i nawą dla kongregacji na specjalne okazje.
W związku z tym wren przygotował nowy projekt tzw warrent designe,z długim korpusem nawowym chórem i transeptem. Został on zrealizowany z latach 1675- 1710- z wyjątkiem dosyć dziwnej iglicy, którą wrena zastąpił wkrótce kopułą nawiązującą do tej z jego projektu wielkiego modelu, zmieniając jednocześnie projekt wielkiego modelu zmieniając jednocześnie projekt i konstrukcję zewnętrznych ścian korpusu nawowego. W rezultacie zostały one wzniesione ponad wysokośc naw bocznych jako fałszywe ściany wysunięte na znaczną odległość przed strefę okien w nawie głównej i chórze. Ściany te pomagają przeciwdziałać naporowi kopuły a ponieważ unoszą dodatkowy ciężar wynikający z ich podwyższenia, pogrubiono je o ponad pół metra w stosunku do warrent designe. W luce miedzy strefą okien chóru a tymi fałszywymi ścianami zewnętrznymi wren

(…)

… wysokości kopuły.
Trójnawowa bazylika przesłonięta na zewnątrz dwukondygnacyjnymi ścianami parawanowymi. Każde przęsło przykryte kopułą; w krzyżu świątyni, rozwiązanym jako przestrzeń centralna, kopuła na bębnie z kolumnadą wg Bramantego. Wieże wzorowane na nie zrealizowanym projekcie Berniniego dla rzymskiej bazyliki św. Piotra.
W Angli nie został zrealizowany wczesny projekt świątyni centralnej na wzór…
… wnętrza. Kopułki półkoliste na żaglach prostokątnych przęseł naw są również rzadkością konstrukcyjną. Rzut oka na elewację umacnia twierdzenie, że "barok" w charakterze architektury włoskiej tego czasu jest istotnie bardzo mało .
WNĘTRZE
ściany korpusu nawowego zostały wzniesione ponad wysokość naw bocznych jako fałszywe ściany wysunięte na znaczną odległość przed strefę okien w nawie głównej i chórze…
… wypowiedziane po jednej stronie galerii słychać po przeciwnej.
Wielka krypta w transepcie południowym, gdzie znajduje się wiele grobowców. Do kopuły prowadzi 530 stopni. Galerię Szeptów osiągamy po wejście na 427 stopni, dalsze prowadzą do Glerii Kamiennej, a jeszcze wyżej jest złota Galeria. Dwie ostatnie znajdują się na zewnątrz kopuły. Powyżej jest tylko latarnia.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz