Lipidy - fosfolipidy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lipidy - fosfolipidy - strona 1 Lipidy - fosfolipidy - strona 2 Lipidy - fosfolipidy - strona 3

Fragment notatki:


Fosfolipidy Charakteryzują się obecnością fosforu w swych cząsteczkach. Fakt ten wykazano już w 1811 roku analizując lipidy ekstrahowane etanolem z mózgu. Duże zasługi w chemii fosfolipidów poniósł  Tudikum  (1828-1901) charakteryzując kefalinę (fosfatydyloetanolaminę) i sfingomielinę oraz wydzielając ich składniki. Przez długi czas rozdział fosfolipidów opierał się na ich rozpuszczalności w różnych rozpuszczalnikach. Technika ta była wykorzystana przez  Folcha  do rozdziału kefaliny mózgowej na frakcje zawierające etanolaminę, serynę oraz inozytol. Fosfolipidy dzielą się na dwie grupy: Glicerofosfatydy (zawierające glicerol i będące pochodnymi kwasu sn-glicero-3-fosforowego) Sfingozylofosfatydy (zawierające długołańcuchową zasadę oraz kwas fosforowy). Glicerofosfatydy Występują we wszystkich komórkowych strukturach błonowych i są klasyfikowane w podgrupach Kwasy fosfatydowe  (PA), które są również prekursorami pozostałych klas glicerofosfatydów. Po usunięciu jednej reszty acylowej powstaje kwas lizofosfatydowy. Oba rodzaje cząsteczek posiadają właściwości cząsteczek sygnałowych i uczestniczą w takich procesach jak stymulacja syntezy DNA i podziału komórek, regulacji poziomu wapnia a także zapobieganiu apoptozy czyli programowanej śmierci komórki. Uwalnianie kwasów fosfatydowych podczas agregacji płytek krwi sugeruje także ich rolę w procesie gojenia ran. Glicerofosfolipidy cholinowe Głównym składnikiem jest 1,2-diacylo-sn-glicero-3-fosfocholina zwana też fosfatydylocholiną (PC) lub lecytyną. Łańcuchy mogą być jednakowe lub różne. PC najczęściej stanowią około połowy fosfolipidów błonowych komórek zwierzęcych. Kwasem w pozycji sn-1 jest najczęściej 16:0 a w pozycji sn-2 kwas 18:1 lub 18:2. Cholina ma pK ok. 13,9 i z tego powodu jest ona oboinacza (zwitterjonowa) praktycznie w całym zakresie pH. Mieszane alkilo-acylo pochodne, zwane plazmalogenami cholinowymi znane są również pod nazwą  lipidów eterowych . W większych ilościach występują w mięśniu sercowym gdzie stanowią do 40% całej PC. Ważną pochodną tych lipidów eterowych jest czynnik aktywujący płytki krwi (PAF), lipidowy związek sygnalizacyjny uczestniczący w odpowiedziach zapalnych, immunologicznych i agregacji płytek krwi. najczęściej n jest równe 15 lub 17; może występować jedno wiązanie podwójne. Lipidy eterowe posiadają właściwości antynowotworowe zmniejszając inwazyjność komórek nowotworowych i hamując procesy przerzutowe. Syntetyczne dialkilowe pochodne są bardzo stabilne w organizmie.       Lizofosfatydylocholiny powstają przez enzymatyczną hydrolizę przez  fosfolipazy A  jednego wiązania estrowego. Związki te są chemoatraktantami leukocytów jednojądrzastych i występują jako

(…)


się iż jest głównym ligandem receptora kannabinoidów obecnego w
mózgu.
Glicerofosfolipidy serynowe
W tej grupie występują jedynie formy diacylowe zwane
fosfatydyloserynami (PS). Są to jedyne zawierające aminokwas
fosfolipidy występujące w komórkach zwierzęcych.
PS posiadają trzy grupy ulegające jonizacji więc w pH 7 cząsteczka
jest ujemnie naładowana. PS jest więc lipidem anionowym.
PS uczestniczą w aktywacji kinaz
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz