Liga Państw Arabskich - wykład - geneza, cele, członkowie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liga Państw Arabskich - wykład - geneza, cele, członkowie - strona 1 Liga Państw Arabskich - wykład - geneza, cele, członkowie - strona 2 Liga Państw Arabskich - wykład - geneza, cele, członkowie - strona 3

Fragment notatki:

85. Geneza Ligi Arabskiej
Liga Państw Arabskich - organizacja międzynarodowa utworzona 22 marca 1945 w Kairze przez państwa arabskie powiązane wspólnotą języka, historii, kultury i religii. Powstanie Ligi zostało zatwierdzone podpisaniem przez 7 krajów założycielskich Protokołu Aleksandryjskiego. Obecnie jej członkami jest 22 państw oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Siedzibą LPA jest Kair (w latach 1979-1990 był nią Tunis).
Stolica Apostolska zawarła 23 kwietnia 2009 porozumienie z Ligą Arabską. Odnośne Memorandum of Understanding zostało podpisane w Watykanie przez szefa papieskiej dyplomacji, abp. Dominique'a Mambertiego oraz sekretarza generalnego Ligi, Amra Moussę. Umowa zacieśnia obustronną współpracę na szczeblu politycznym i kulturalnym, zwłaszcza w tym co dotyczy pokoju, bezpieczeństwa oraz stabilności regionalnej i międzynarodowej. Dokument zawiera propozycje dwustronnych konsultacji, także w odniesieniu do inicjatyw międzyreligijnych
państwa założycielskie (22 marca 1945, oprócz Jemenu - 5 maja 1945):
Arabia Saudyjska, Egipt (zawieszony w latach 1979-1989), Irak, Jemen, Jordania (wówczas jeszcze jako Transjordania), Liban, Syria
późniejsi członkowie Libia - 28 marca 1953 (wycofała się w październiku 2002), Sudan - 19 stycznia 1956, Maroko - 1 października 1958, Tunezja - 1 października 1958, Kuwejt - 20 lipca 1961, Algieria - 16 sierpnia 1962, Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie - 6 czerwca 1971
Bahrajn - 11 września 1971
Katar - 11 września 1971
Oman - 29 września 1971 Mauretania - 26 listopada 1973
Somalia - 14 lutego 1974 Palestyna reprezentowana przez Organizację Wyzwolenia Palestyny - 9 września 1976 Dżibuti - 4 września 1977
Komory - 20 listopada 1993
86. Cele Ligi Arabskiej
Liga Państw Arabskich powstała w celu zacieśnienia współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej pomiędzy powstającymi po drugiej wojnie światowej nowymi państwami arabskimi. Przyświecała im także myśl zapewnienia równowagi politycznej (dominującą rolę miał wtedy Egipt) oraz stworzenie jednolitej siły przeciwstawnej do ruchów syjonistycznych.
Cele Ligi można podsumować następująco:
* zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi,
* koordynacja akcji politycznych prowadzących do ściślejszej współpracy,
* koordynacja działalności gospodarczej i kulturalnej na rzecz wszystkich Arabów.
87. Członkostwo w Lidze Arabskiej


(…)

…. Jest bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałej w 16 kwietnia 1948 dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla.
Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach „systemu OECD” funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA).
94. Cele OECD
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje - instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach
… tylko najbardziej rozwinięte. Jednak wraz z przyjęciem Meksyku w 1994 otworzyło nowy etap w historii organizacji, polegającej na rozszerzaniu jej geograficznego zasięgu.
Aby stać się członkiem tej organizacji trzeba spełnić następujące kryteria (wartości): demokrację-pluralizm polityczny, przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich, stabilny wzrost w ramach otwartej gospodarki rynkowej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz