Liczby kwantowe w fizyce

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liczby kwantowe w fizyce - strona 1 Liczby kwantowe w fizyce - strona 2

Fragment notatki:

Liczby kwantowe  Poznaliśmy między innymi jak ograniczenie ruchu cząstki do obszaru zawartego pomiędzy  sztywnymi ściankami wpływa na prawdopodobieństwo jej znalezienia oraz jak wpływa na  skwantowanie wartości energii ...... , 2 , 1 , 8 2 2 2 = = n ml h n E Podobnie wartości energii elektronu w atomie wodoru zależą tylko od liczby kwantowej  n . Inaczej jednak jest w przypadku odpowiedniej fali (stojącej) materii. Funkcja falowa zależy od  trzech liczb kwantowych  co wynika z faktu, że ruch w przestrzeni jest opisany przez trzy niezależne  zmienne; na każdą współrzędną przestrzenną przypada jedna liczba. Na rysunku obok pokazane są współrzędne prostokątne ( x ,  y ,  z ) i współrzędne sferyczne ( r ,  θ, ϕ)  punktu P. Stosowanie współrzędnych sferycznych w zdecydowany sposób ułatwia obliczenia. Wynika to z  faktu, że energia potencjalna oddziaływania elektronu z jądrem  r e U 0 2 4 π ε − =  jest funkcją tylko  jednej zmiennej we współrzędnych sferycznych podczas gdy we współrzędnych prostokątnych  funkcją wszystkich trzech współrzędnych 2 2 2 0 2 4 z y x e U + + − = π ε Trzy liczby kwantowe  n, l, ml  spełniają następujące warunki l m l l l l l l l m n l n l n l l ≤ ≤ − − − + − + − − = − ≤ ≤ − = = lub , 1 , 2 , ..... , 2 , 1 , 1 0 lub 1 , ...... , 2 , 1 , 0 ..... , 3 , 2 , 1 x y z x y z P r θ ϕ Ze względu na rolę jaką odgrywa liczba  n  w określeniu energii całkowitej atomu, jest nazywana  główną liczbą kwantową . Liczba  l  nosi nazwę  azymutalnej liczby kwantowej , a liczba  ml  nazywana  jest  magnetyczną liczbą kwantową . Z warunków (36.1)  widać, że dla danej wartości n  (danej  energii)  istnieje na ogół kilka różnych możliwych wartości l, ml . Document Outline Liczby kwantowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz