Leasing a kredyt - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing a kredyt - wykład - strona 1 Leasing a kredyt - wykład - strona 2 Leasing a kredyt - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Leasing i kredyt jako alternatywne sposoby finansowania inwestycji-porównanie opłacalności
Cechą charakterystyczną leasingu, wyróżniającą tę formę finansowania inwestycji od innych dostępnych sposobów, jest udostępnienie środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Rozpatrzmy dwa warianty finansowania tej samej inwestycji. Załóżmy, że przedsiębiorca zamierza nabyć samochód dostawczy, którego wartość wynosi 50 tys. zł. W pierwszym przypadku środek trwały finansowany jest za pośrednictwem leasingu operacyjnego, w drugim za pośrednictwem tradycyjnego kredytu zaciągniętego w banku.
W naszych obliczeniach powinniśmy dokonać jeszcze kilku podstawowych założeń wstępnych, aby nieco uprościć obliczenia. W przypadku leasingu założenia te wyglądają następująco:
opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu wynosi 10 proc. jego wartości, przedsiębiorca płaci 36 miesięcznych rat w wysokości 1500 zł każda, opłata końcowa wynosi 7 proc. wartości samochodu, przedsiębiorca płaci podatek dochodowy według aktualnej stawki 27 proc. Klasyfikacja kosztów
W rozliczeniach podatkowych dotyczących leasingu jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów traktuje się: opłatę wstępną, każdą z 36 rat leasingowych. Ponadto w obliczeniach dotyczących kosztu leasingu możemy pominąć kwoty wynikające z podatku od towarów i usług (VAT). Po prostu należna część raty leasingowej, wynikająca z naliczonego podatku podlega odliczeniu od naszego podatku VAT należnego urzędowi skarbowemu. Tak więc we wszelkich kalkulacjach dotyczących kosztu leasingu oraz porównań między alternatywnymi do niego źródłami pozyskania finansowania powinniśmy posługiwać się zawsze kwotami netto.
W przypadku kredytu bankowego mamy do czynienia z następującymi założeniami:
prowizja banku za przyznanie kredytu wynosi 1 proc. oprocentowanie kredytu wynosi 16 proc. w skali roku kwota kredytu spłacana jest w 36 równych miesięcznych ratach po 1389 zł każda oprocentowanie naliczane jest od wartości niespłaconego kredytu środek trwały amortyzowany jest stawką 20 proc. przedsiębiorca płaci podatek dochodowy według stawki 27 proc. Koszty uzyskania przychodów to w tym przypadku prowizja bankowa od wartości udzielonego kredytu, odsetki zapłacone w okresie kredytowania oraz odpisy amortyzacyjne środka trwałego. Z tarczą, czy na tarczy
Otrzymane wyniki wskazują, że pozyskanie kredytu na sfinansowanie zakupu samochodu dostawczego w prezentowanym wypadku jest dużo droższym sposobem finansowania aniżeli podpisanie umowy leasingowej. W rozpatrywanym przypadku różnica w wydatkach wynosi ponad 38 tys. zł.

(…)

… zanegowania przez urząd skarbowy zawartej umowy leasingowej i pozyskania w ten sposób środków trwałych dla swojej firmy. Nie jest to w żadnym wypadku sposób na uszczuplenie dochodów budżetu naszego państwa, a przeciwnie jest to forma zapewnienia skarbowi państwa dodatkowych wpływów. No, chyba że przedsiębiorca bierze w leasing samochód typu kabriolet, homologowany jako samochód ciężarowy z plandeką…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz