Landrecht pruski na ziemiach polskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Landrecht pruski na ziemiach polskich - strona 1

Fragment notatki:


61. Landrecht pruski na ziemiach polskich - prawo cywilne i karne Prawo cywilne zawarte było w wydanym w 1794 Pruskim Prawie Krajowym (Preussisches Landrecht). Wiele było w nim elementów feudalno - burżuazyjnych. Były to : -nierówność wobec prawa, zależna od przynależności stanowej -współistnienie własności pełnej i podzielonej -nowe typy umów
-przepisy o czeladzi, oddające ją pod rygorystyczną kontrole właściciela ziemskiego
-pierwiastki wyznaniowe w prawie rodzinnym (przewaga męższczyzn w prawie rodzinnym) -upośledzenie dzieci pozamałżeńskich -ograniczenie swobody testamentów
Prawo cywilne Landrechtu (1794) formalnie obowiązywało do 1900 r. Szczegółowe ustawodawstwo wprowadzało coraz więcej zmian dogodnych dla kapitalistycznych stosunków produkcji i międzyludzkich, uchylając przepisy specyficzne dla feudalizmu. Dotyczyło to:
-prawa własności ziemi
-serwitutów
-czynszowników
-dzierżawców wieczystych
-zmiany lenn na własność pełną i przekształcenia ich w fideikomisy
-zniesiono przeszkody w prawie małżeńskim(1869)
-wprowadzono świecką formę zawierania małżeństw w 1874
Prawo karne, zawarte w Landrechcie pruskim z 1794 było wyrazem utrzymujących się tendencji feudalistycznych i absolutystycznych; niski stopień techniki legislacyjnej. Jego zasady:
-stanowość
-kazuistyka
-drobiazgowe interweniowanie w życie osobiste obywateli
-surowość kar
-surowe represje za czyny wymierzone przeciw władzy politycznej i ustrojowi społeczno- ekonomicznemu
-prawo karcenia w stosunku do czeladzi i służby
Do norm ogólnych doszły rozporządzenia przeciw rewoltom i tajnym związkom. W procesie tortury zastąpiono karami, które miały na celu wymuszenie zeznań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz