Łączność morska - pytania na kolokwium - podstawowe definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łączność morska - pytania na kolokwium - podstawowe definicje - strona 1

Fragment notatki:

Grupa - więcej niż jedna litera/cyfra, które  tworzą razem sygnał.  Linka dzieląca  – linka o  długości 2m używana do rozdzielania grup flag. Procedura - prawidła odnoszące się do  prowadzenia sygnalizacji; sygnał procedury –  sygnał ustalony w celu ułatwienia prowadzenia  sygnalizacji.  Rzut flag - jedna lub więcej grup  podniesionych na jednej lince flagowej.; Rzut do  polowy- sygnał podniesiony do połowy długości  linki flagowej ; Rzut do szczytu- sygnał  podniesiony na całą długość linki flagowej. Stacja przeznaczenia - stacja w której sygnał  jest ostatecznie doręczony adresatowi. Stacja zlecająca - stacja gdzie zlecający wręcza  sygnał do przekazania , niezależnie od sposobu ,  w jaki to będzie wykonane.  Sygnalizacja  dźwiękowa - sposób przekazywania sygnałów  znakami  Morsa, za pomocą syreny, gwizdka,  rogu mgłowego, dzwonu itp.  Sygnalizacja  wzrokowa - każdy sposób łączności przy której  sygnał może być odczytany za pomocą wzroku Sygnał proceduralny - sygnał ustalony w celu  ułatwienia prowadzenia sygnalizacji Sygnał proceduralny - sygnał ustalony w celu  ułatwienia prowadzenia sygnalizacji. Sygnał rozpoznawczy - grupa liter i cyfr  przydzielona każdej stacji  przez władze  administracyjne.  Sposoby sygn .- flagi,  światło(Morse), dźwięk(Morsa), głos (megafon),  radiotelefonia, radiotelegrafia, ramiona(semafor  Morsa).  Środki sygn. - rakiety spadochronowe,  petardy, pochodnie, rakiety jasno – gwiezdne,  pławki dymne, radiopławy, transpondery  radarowe, gwizdek, latarka, lusterko, lampka  sygnałowa , sygnalizacja alarmowa. Sygnał krótki  (1 jednostka), długi (3 jednostki)  odstęp między nimi 1 , między dwoma znakami  3, między dwoma grupami 7. Sygnały nadawane znakami świetlnymi :  AAi td.- wywołanie nieznanej stacji lub ogólnie EEEEitd . – sygnał pomyłki TTTTitd .- sygnał odpowiedzi T - potwierdzenie odbioru słowa lub grupy YU - tekst nadawany kodem YZ - tekst jawny RPT - sygnał powtórzenia; sygnał powtórzenia:  powtórz wszystko( RPT AA ZZ ) powtórz  wszystko przed ZZ( RPT AB ZZ ) powtórz  wszystko po las( RPT WA LAS ) powtórz  wszystko przed las( RPT WB LAS )  powtórz  między las i pole( RPT BN LAS POLE ) Sygnały dla wszystkich rodzajów nadawania  :  RPT  (patrz wyżej)  AR - sygnał zakończenia  ;  AS - sygnał czekania ;  C - potwierdzenie ;  CS  –  jaki jest wasz sygnał rozpoznawczy;  DE-  od ;  RQ - sygnał zapytania ;  K - pragnę nawiązać z  wami łączność;  NO  – zaprzeczenie;  OK .-  potwierdzenie prawidłowo nadanego 

(…)

… sygnału ZK – nie mogą
rozpoznać waszego sygnału; ZQ- wasz sygnał
jest mylny; ZL- sygnał odebrany lecz nie
zrozumiany. Sygnały jednoliterowe z
uzupełnieniem: A123 azymut; LW123odbieram wasze sygnały w namiarze 123;
LT123- wasz namiar ode mnie wynosi 123.
C123- kurs; MD123- mój kurs 123 stopnie;
GR123- statek podążający do was na ratunek
idzie kursem 123. D120499- data ; G12345długość geogr. ; L1234…
… i
proszę o prawo zdolności ruchów; S- moje
maszyny pracują wstecz, T- trałuję w dwójkę
trzymajcie się z dala U- kierujcie się ku
niebezpieczeństwu; V- potrzebuję pomocy; Wpotrzebuję pomocy lekarskiej; X- wstrzymajcie
się z wykonaniem waszych zamierzeń i
uważajcie na moje sygnały; Y- wlokę moją
kotwicę Z- potrzebuję holownika, wydaję sieci
Sygnały nadawane Flagami:
CQ- wywołanie wszystkich stacji; YP SPAB…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz