Laboratorium, kationy III grupa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Laboratorium, kationy III grupa - strona 1

Fragment notatki:


Dodaæ 2 ml 1M HCl (nie mocniejszego), mieszaæ ok. 5 min (nie ogrzewaæ),  odwirowaæ Przemyæ osad wod¹,  dodaæ 10-15 kropli 6M HCl  i 5-7 kropli 3% H 2O2, ogrzewaæ do rozpuszczenia osadu, ods¹czyæ od wydzielonej siarki. Przemyæ osad wod¹,  dodaæ 10-15 kropli 6M HCl  i 5-7 kropli 3% H 2O2, ogrzewaæ do rozpuszczenia osadu ods¹czyæ od wydzielonej siarki. Roztwór:  Co2+, Ni2+ Roztwór: Co2+, Ni2 Czêœæ 1: Dodaæ stê¿. NH 3 (odczyn zasad.) oraz kilka kropel  DMG Osad: CoS, NiS  Osad: CoS, NiS Roztwór podzieliæ na 2 czêœci Czêœæ 2: Dodaæ kilka kropel KSCN i kilka kropel  alkoholu izoamylowego Roztwór:  Co(SCN) 4 2- Roztwór:  Co(SCN) 4 2 Osad:  Ni(DMG) 2  Osad:  Ni(DMG) 2 Roztwór:  MnO 4 - Roztwór: MnO 4 - KSCN KSC Osad:  Fe(OH) 3, MnO(OH)2 Osad:  Fe(OH) 3, MnO(OH) Czêœæ 2: Dodaæ stê¿. H 2SO4, ogrzewaæ do bia³ych  dymów. Nastêpnie  dodaæ sta³ego PbO 2 i 5 kropel stê¿. HNO 3, ogrzewaæ Roztwór:  Fe3+, Mn2+ Roztwór:  Fe3+, Mn2 Roztwór:  Fe(SCN) 6 3- Roztwór:  Fe(SCN) 6 3 K 4[Fe(CN)6] K 4[Fe(CN)6 Osad:  Fe 4[Fe(CN)6]3 Osad:  Fe 4[Fe(CN)6] Czêœæ 1: Rozpuœciæ  w 6M HCl  Osad podzieliæ na 2 czêœci Czêœæ 1: Rozpuœciæ  w 6M HCl  Osad podzieli na 2 czêœci Czêœæ 1: Rozpuœciæ  w 6M HCl  Osad podziel na 2 czêœci Roztwór:  Al3+, Zn2+, Cr 2O7 2- Roztwór:  Al3+, Zn2+ Cr 2O7 2- Roztwór:  Al(OH) 4 -, CrO 4 2-, Zn(OH) 4 2- Roztwór: Al(OH) 4 -, CrO 4 2-, Zn(OH) 4 2 Roztwór:  Al(OH) 4 -, Zn(OH) 4 2- Roztwór:  Al(OH) 4 -, Zn(OH) 4 2 Dodaæ  w nadmiarze 6M CH 3COOH Dodaæ  w nadmiarze 6M CH 3COOH Roztwór:  Al3+, Zn2+ Roztwór: Al3+, Zn2 Osad:  BaCrO 4 Osad:  BaCrO Osad:  PbCrO 4 Osad:  PbCrO Pb(CH 3COO)2 + kilka kropel  roztworu BaCl 2 Roztwór:  CrO 5 Roztwór: CrO 5 Równe obj.: 2M H 2SO4, 3% H 2O2 i eteru + kilka kropel  roztworu Dodaæ 10 kropli 3M HNO 3 ogrzewaæ przez 10 min.  Nastêpnie dodaæ 6M NaOH  (odczyn  silnie zasadowy)  i kilka kropel 3% H 2O2, ogrzewaæ, osad odwirowaæ. Obecne  jony Cr3+ Brak  jonów Cr3+ Dodaæ w nadmiarze stê¿. NH 3•H2O Osad:  Al(OH) 3 Osad:  Al(OH) Roztwór:  Zn(NH 3)6 2+ Roztwór:  Zn(NH 3)6 2 Rozpuœciæ w  6M CH 3COOH. Dodaæ 4-5 kropel  aluminonu i 3-4 krople  (NH 4)2CO3, ogrzewaæ Osad:  „lak” Osad: „lak” AKT ogrzewaæ Osad:  ZnS Osad: ZnS Osad Zn Rozpuœciæ w 1M HCl. Dodaæ 3-4 krople  (NH 4)2[Hg(SCN)4]  i 1-2 krople 0,02% CoCl 2 Osad: Zn[Hg(SCN) 4] Co[Hg(SCN) 4] Osad: Zn[Hg(SCN) 4 Co[Hg(SCN) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz