Laboratorium, kationy 4grupa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Laboratorium, kationy 4grupa - strona 1

Fragment notatki:


Roztwór:  Ba2+, Sr2+, Ca2+ Roztwór:  Ba2+, Sr2+, Ca2 (NH 4)2CO3 + NH4Cl  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej, osad odwirowaæ (NH 4)2CO3 + NH4Cl  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej osad odwirowaæ Roztwór: Po sprawdzeniu  ca³kowitoœci wytr¹cenia - odrzuciæ Osad: BaCO 3, SrCO3, CaCO3 Roztwór: Po sprawdzeniu  ca³kowitoœci wytr¹cenia - odrzuciæ Roztwór: Po sprawdzeniu  ca³kowitoœci wytr¹ceni - odrzuciæ Osad: BaCO 3, SrCO3, CaCO Osad: BaCO 3, SrCO3, CaC Rozpuœciæ w 2M HCl Rozpuœciæ w 2M HC Roztwór:  Ba2+ Roztwór: Ba2+ Osad:  BaSO 4 Osad: BaSO Osad BaS Roztwór:  Sr2+, Ca2+, Cr 2O7 2- Roztwór:  Sr2+, Ca2+ Cr 2O7 2- Osad:  BaCrO 4 Osad:  BaCrO Dodaæ 2M NH 3•H2O  i roztwór (NH 4)2CO3 ogrzewaæ na ³aŸni wodnej, osad odwirowaæ. Dodaæ 2M NH 3•H2O  i roztwór (NH 4)2CO3 ogrzewaæ na ³aŸni wodnej osad odwirowaæ. Roztwór:  CrO 4 2- - odrzuciæ Osad: SrCO 3, CaCO3 Roztwór: CrO 4 2- - odrzuci Roztwór CrO 4 2- - odrzuc Osad: SrCO 3, CaCO3 Osad: SrCO 3, CaCO Rozpuœciæ  w 6M CH 3COOH Rozpuœciæ  w 6M CH 3COO Roztwór:  Sr2+, Ca2+ Roztwór: Sr2+, Ca2 Czêœæ 1: Analiza  p³omieniowa Roztwór podzieliæ na 2 czêœci Czêœæ 1: Analiza  p³omieniowa Roztwór podzieli na 2 czêœci Czêœæ 2: Dodaæ  2M H 2SO4 Czêœæ 2: Dodaæ  2M H 2SO dodaæ (NH 4)2SO4,  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej przez kilka min., osad odwirowaæ  dodaæ (NH 4)2SO4,  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej przez kilka min., osad odwirowaæ Osad: SrSO 4 Roztwór:  (NH 4)2[Ca(SO4)2] Osad SrSO Osa SrS Roztwór:  (NH 4)2[Ca(SO4)2] Roztwór:  (NH 4)2[Ca(SO4)2 Osad przemyæ gor¹c¹ wod¹,  zwil¿yæ stê¿. HCl.  Przeprowadziæ analizê  p³omieniow¹  Osad przemyæ gor¹c¹ wod¹, zwil¿yæ stê¿. HCl.  Przeprowadziæ analizê  p³omieniow¹  Osad: CaC 2O4 Osad: CaC 2O Dodaæ 6M CH 3COOH i  (NH 4)2C2O4, ogrzewaæ na ³aŸni wodnej przez 10 min., osad odwirowaæ Dodaæ 6M CH 3COOH i  (NH 4)2C2O4, ogrzewaæ na ³aŸni wodnej przez 10 min. osad odwirowaæ Rozpuœciæ w HCl,  przeprowadziæ analizê  p³omieniow¹  Rozpuœciæ w HCl, przeprowadziæ analizê  p³omieniow¹  Rozpuœciæ w 6 M CH 3COOH, Dodaæ K 2CrO4, osad odwirowaæ Grupa IV Document Outline Page 1 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz