laboratorium - kamienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 1: Badania techniczne materiałów kamiennych
PN EN 1936:2010 „Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości”
Oznaczenie gęstości (kolba Le'Chatelier'a, piknometr)
Gęstość jest to stosunek masy wysuszonej próbki do badania do objętości części stałej: = Kolba Le'Chatelier'a:
Każdą próbkę rozdrabniać oddzielnie aż cała masa przejdzie przez sito o φ zastępczej = 0,063mm.
Wysuszyć do stałej masy próbkę i odważyć me około 50 g (dokładność: ±0,1g)
Wlać do kolby dejonizowaną wodę do poziomu 0
Dodać zważoną próbkę me w 5 porcjach po 10 g każda, upewniając się że każda porcja zanurzyła się i po każdej porcji zamieszać
Odczytać objętość Vs cieczy wypartej przez dodaną masę, z dokładnością do 0,1 ml
Odczyty objętości przeprowadzać w temperaturze otoczenia: 20±5 oC
Piknometr Każdą próbkę rozdrabniać oddzielnie aż cała masa przejdzie przez sito o φ zastępczej = 0,063mm.
Wysuszyć sproszkowaną próbkę do stałej masy me w ilości około 25g, z dokładnością do ±0,01g
Wlać dejonizowaną wodę do połowy piknometru
Dodać masę próbki me i wymieszać
Piknometr podać działaniu próżni po p= 2±0,7kPa, do momentu, aż nie będą tworzyć się pęcherzyki, Następnie napełnić piknometr dejonizowaną wodą prawie do pełna i zostawić, aż woda ponad próbką będzie przezroczysta
Ostrożnie dopełnić piknometr wodą, zamknąć korkiem i wytrzeć
Zważyć piknometr z dokładnością do ±0,01g (m1)
Pusty i umyty piknometr napełnić samą dejonizowaną wodą i zważyć z taką samą dokładnością (m2)
Podczas ważenia temperatura otoczenia ma wynosić 20±5oC
Oznaczenie gęstości pozornej (metoda bezpośrednia i hydrostatyczna)
Metodę bezpośrednią stosuje się kiedy próbki mają kształt regularny, jeżeli ich uwarstwienie, pęknięcia i inne strukturalne cechy nie stanowią przeszkody w uzyskaniu próbki o kształcie prostej bryły geometrycznej
Metodę hydrostatyczną wykorzystuje się w przypadku kiedy badana próbka nie ma kształtu regularnego, i problem stanowi nadanie jej odpowiedniego kształtu
Do oznaczania metoda bezpośrednią jest niezbędne 6 próbek w kształcie sześcianu albo walca. Bok sześcianu bądź średnica walca musza mieć 50 mm .Próbka może również przyjąć kształt prostopadłościanu o wym. boków 40 x60mm.Każdą próbkę należy wysuszyć w temp.105-110 º C. do stałej masy a następnie waży się ją z dokładnością do 0,02 g. Wymiary próbki mierzy się z dokładnością do 0,1mm, i oblicza objętość próbki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


(…)

…-110 ⁰C, nasyca się woda do stałej masy. Po nasyceniu każdą próbkę przeciera się lnianą ściereczką i potem waży z dokładnością do 0,02 w powietrzu(m1) oraz całkowicie zanurzoną w zlewce z wodą na wadze hydrostatycznej (m2).Objętość danej próbki oblicza się ze wzoru: V= [cm3]
gdzie:
m1 - masa próbki zważonej w powietrzu, g
m2 - masa próbki zważonej na wadze hydrostatycznej, g
ρ- gęstość wody, przyjmuje się 1g/cm3 PN-EN 13755:2002 „Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym”
Oznaczenie nasiąkliwości Nasiąkliwość wodą przy ciśnieniu atm. Ab: Ab= ·100
Zasada metody: Próbkę suszy się do stałej masy i waży. Przy pa zanurza się do wody. Stosunek masy zaabsorbowanej wody, do masy próbki uzyskuje się po osiągnięciu każdorazowo stałej masy.
Wykonanie badania:
Suszenie próbki do stałej masy w temp. 70±5 oC i ostudzenie do temp. pokojowej Zważenie masy md z dokładnością do 0,01g
Umieścić próbki w pojemniku na podkładkach w odległości co najmniej 15 mm od siebie
Dodać wodę o temp. 20±10oC do połowy wysokości próbek (czas t0)
Po czasie t0+(60±5)min dodać wodę do całkowitego zanurzenia próbek pod wodą na głębokość (25±5)mm. Woda ma być czysta, zanieczyszczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz