Badania techniczne materiałów kamiennych - ćwiczenie 1

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania techniczne materiałów kamiennych - ćwiczenie 1 - strona 1 Badania techniczne materiałów kamiennych - ćwiczenie 1 - strona 2 Badania techniczne materiałów kamiennych - ćwiczenie 1 - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Budownictwa
kierunek : Budownictwo
24.10.2012
Ćwiczenie nr 1
„Badania techniczne materiałów kamiennych”
Grupa V
Sekcja IV
Wrocław 2012/2013
Oznaczenie gęstości
Metoda A (piknometr)
Odważyliśmy, z dokładnością do +/- 0,01 g, 25g rozdrobnionej i wysuszonej próbki(przygotowaną tak przez
prowadzącego zajęcia). Wlaliśmy dejonizowaną wodę do piknometru i napełniliśmy go w przybliżeniu do
połowy. Następnie dodaliśmy zważoną sproszkowaną próbkę o masie me i całość wymieszaliśmy, w celu
zdyspergowania ciała stałego. Następnie wypełniliśmy piknometr dejonizowaną wodą prawie do pełna i
poczekaliśmy, aż woda ponad sproszkowaną próbką będzie przezroczysta. Ostrożnie dopełniliśmy piknometr
wodą dejonizowaną . Następnie piknometr został zważony z dokładnością do +/- 0,01 g (m1).
Pusty i umyty piknometr napełniliśmy samą dejonizowaną wodą i został on zważony z dokładnością
do +/- 0,01 g (m2).
 masa piknometru z próbką – 154,7 g
 masa piknometru z samą wodą dejonizowaną = 138,7 g
 masa próbki = 154,7-139,7 = 15 g
gęstość :


(…)

… przełamaną, ostrą krawędzią minerału
wzorcowego.
Wykonano tę czynność na każdej płytce i każdym kolejnym minerałem, aby otrzymać wynik.
Odnotowano najwyższy numer minerału wg skali Mohsa, który nie zarysował badanej płytki więcej niż jeden
raz.Granit ciemny - 6
Piaskowiec - 3
Wapień - 3
Oznaczenie gęstości pozornej ( metoda bezpośrednia ) :
Próbka ma postać kostki sześciennej, zważono…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz