Laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Laboratorium  - strona 1

Fragment notatki:

Jaros_aw Misiak. Notatka składa się z 1 strony.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA LABORATORIUM METROLOGII TECHNICZNEJ Temat ćwiczenia: Instytut Technologii Maszyn Pomiary wymiarów zewnętrznych Nazwisko, imię i nr grupy studenta Zakład Skrawania i Narzędzi
1)
IZ-IO-2 Data 2)
Wyk.
05.03.2010
3)
Zal.
4)
CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami pomiarów wewnętrznych powierzchni cylindrycznych, oraz uzyskanie wiadomości praktycznych z obsługi przyrządów pomiarowych. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE: Metoda pomiarowa bezpośrednia - metoda pomiarowa, dzięki której wartość wielkości mierzonej otrzymuje się bezpośrednio, bez wykonania dodatkowych obliczeń. Metoda pomiarowa różnicowa - metoda oparta na porównaniu wartości wielkości mierzonej z niewiele różniącą się od niej znaną wartością tej samej wielkości i pomiarze różnicy tych wartości. Wynik pomiaru - wartość otrzymana po pomiarze. Błąd pomiaru - różnica pomiędzy wartością otrzymaną w wyniku pomiaru a wartością prawdziwą wartości mierzonej. Błąd graniczny dopuszczalny - określony zwykle przez producenta narzędzi na podstawie badań i przy uwzględnieniu wszystkich błędów składowych. Błąd graniczny wierności (powtarzalności) wskazań - praktycznie największy rozrzut wskazań narzędzia pomiarowego. RZEBIEG ĆWICZENIA: Pomiar otworu w tulei wykonujemy za pomocą trzech przyrządów pomiarowych: Suwmiarki,
Manometru szczękowego,
Średnicówki czujnikowej.
Pomiar możemy wykonać zarówno suwmiarką uniwersalną, jak i suwmiarką jednostronną. Wartość wymiaru wewnętrznego mierzonego suwmiarką uniwersalną odpowiada bezpośrednio odczytanemu wskazaniu D. W wypadku pomiaru suwmiarką jednostronną do wartości D dodajemy szerokość szczęk pomiarowych. Przed wykonaniem pomiarów zwieramy szczęki suwmiarki i sprawdzamy czy 0 na prowadnicy pokrywa się z 0 na noniuszu. Jeżeli tak to suwmiarka jest skalibrowana i odczyty będą prawidłowe. Jeżeli nie to tą różnicę należy dodać do wartości zmierzonej. Błąd graniczny odczytujemy z tabeli.
Suwmiarka [ 0,02 ]
Wartość zmierzona
Wartość średnia
Oszacowany błąd graniczny
mm
mm
μm
27,82
27,79
50
27,78
27,77
Pomiar wykonujemy za pomocą mikrometru szczękowego. Mikrometry dzielą się na: jednostronne i dwustronne. Do ćwiczenia używamy mikrometru jednostronnego. Przed wykonaniem pomiaru sprawdzamy czy mikrometr nie jest rozkalibrowany. W tym celu zwieramy szczęki. Wykonując tą czynność najpierw za pomocą pokrętła na tulei zbliżamy szczeki do siebie, a tuż przed stykiem dokręcamy tuleję za pomocą pokrętła ze sprzęgłem. W razie prawidłowego wyzerowania odczyt będzie wartością zmierzoną. Wypadku różnicy należy ją dodać do wartości zmierzonej. Błąd graniczny wyliczamy ze wzoru:


(…)

… za pomocą średnicówki czujnikowej. Przed pomiarem otworu średnicówkę ustawia się na wymiar nominalny w uchwycie ze stosem płytek wzorcowych. Następnie średnicówkę wkłada się w mierzony otwór i odczytuje wynik porównując odchyły wskazówki od wymiaru nominalnego. Jeżeli górna wartość zakresu pomiarowego jest < 50, to błąd graniczny jest + 15 μm.
Średnicówka czujnikowa [ 0,01 ]
Wartość zmierzona
Wartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz