[LABORATORIA] Sprawozdanie podstawowe elementy elektroniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 6664
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
[LABORATORIA] Sprawozdanie podstawowe elementy elektroniki - strona 1 [LABORATORIA] Sprawozdanie podstawowe elementy elektroniki - strona 2 [LABORATORIA] Sprawozdanie podstawowe elementy elektroniki - strona 3

Fragment notatki:Celem ćwiczenia jest pokazanie budowy i podstaw działania układów generujących sygnał elektryczny (prostokątny i sinusoidalny) i sposobu ustalania parametrów generowanego przebiegu oraz nauka prototypowego montażu układów elektronicznych z użyciem płytki stykowej.

Sprawozdanie zawiera takie części jak opracowanie wyników, multiwibrator a w niej użyte części i schemat tranzystorowego multiwibratora astabilnego, następnie ustawienia i parametry dla kolejnych oscyloskopów, generator drabinkowy RC a w niej schemat przykładowej realizacji generatora drabinkowego RC oraz wnioski. We wnioskach natomiast znaleźć można osobno część dotyczącą multiwibratora i część dotyczącą generatora drabinkowego RC.
i porusza zagadnienia takie jak: multiwibrator, użyte elementy, sygnał generowany przy użyciu multiwibratora astabilnego dla róznych kondensatorów, generator drabinkowy RC.Podstawowe elementy elektroniki.Celem ćwiczenia jest pokazanie budowy i podstaw działania układów generujących sygnał elektryczny (prostokątny i
sinusoidalny) i sposobu ustalania parametrów generowanego przebiegu oraz nauka prototypowego montażu układów
elektronicznych z użyciem płytki stykowej.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
Elektronika - laboratorium
Sprawozdanie z ćwiczenia nr 4
Podstawowe elementy elektroniki.
Opracowali:
Olsztyn 2009
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest pokazanie budowy i podstaw działania układów generujących sygnał elektryczny (prostokątny i
sinusoidalny) i sposobu ustalania parametrów generowanego przebiegu oraz nauka prototypowego montażu układów
elektronicznych z użyciem płytki stykowej.
2.Opracowanie wyników.
R1, R2=68kΩ C1, C2=33nF
t1=R1*C1*ln2t2=R2*C2*ln2
t1=68kΩ*33nF=3,11t2=68kΩ*33nF=3,11dla C2=100nFt1=R1*C1*ln2t1=68kΩ*100nF=6,8
Multiwibrator.
Użyte elementy:- 2 x RC = 680 Ω,- R1, R2 = 68 k Ω,- C1, C2 = 33 nF,- T1, T2 - tranzystory bipolarne typu NPN.
Zmierzony sygnał generowany przy użyciu multiwibratora astabilnego:
dla kondensatorów C1=33nF i C2=33nF Ustawienia oscyloskopu: - czułość (CH1): 2 V/div - czułość (CH2): 2 V/div - podstawa czasu: 1 m sec/div
Parametry sygnału:
TH=1,76[ms] TL=1,72[ms] f=289[Hz]
Teoretyczne wartości wynoszą: TH=3,11[ms], TL=3,11[ms] oraz f=321,46[Hz].
dla kondensatorów C1= 33nF i C2=100nF: Ustawienia oscyloskopu: - czułość (CH1): 5 V/div - czułość (CH2): 5 V/div - podstawa czasu: 2 m sec/div
Parametry sygnału:
TH=1,6[ms] TL=4,86[ms] f=147[Hz]Teoretyczne wartości wynoszą: TH=3,11[ms], TL=6,8[ms] oraz f=159,52[Hz].
dla kondensatorów C1= 100nF i C2=100nF: Ustawienia oscyloskopu: - czułość (CH1): 2 V/div - czułość (CH2): 2 V/div - podstawa czasu: 2 m sec/div
Parametry sygnału:
TH=4,8[ms] TL=5,04[ms] f=98,42 [Hz]
Teoretyczne wartości wynoszą: TH=6,8[ms], TL=6,8[ms] oraz f=106,08[Hz].
2.2 Generator drabinkowy RC
Użyte elementy:
Rc=1kΩ
R1, R2, R3=2kΩ
C1, C2, C3=33nF
C1, C2, C3=100nF
3. Wnioski:
Multiwibrator.
Pojemność kondensatorów C1 i C2 posiada znaczny wpływ na amplitudę i częstotliwość sygnału. W momencie zwiększenia pojemności kondensatora C1 górne wartości amplitudowe także się zwiększają wysoki stan panuje przez dłuższy okres czasu. Jeżeli natomiast C2 ma większą wartość niskie stany sygnału są dłuższe. Pojemność kondensatorów w tym układzie mają znaczenie na długość stanów wysokiego i niskiego , a częstotliwość sygnału się zmniejsza.
Różnica między wartościami zmierzonymi i teoretycznymi może wynikać przede wszystkim z błędu odczytu wartości z oscyloskopu, a także z

(…)

… zasilającego w układzie zbudowanym z kondensatorów C1, C2 i C3 wyznaczyliśmy minimalne napięcie, które może zasilać ten układ. Jest to napięcie rzędu 1,7V. Częstotliwość sygnału sinusoidalnego wyniosła 5,5kHz przy czułości 0,5V/div oraz podstawie czasu 50μsec/div. Minimalne napięcie zasilające dla układu zbudowanego z kondensatorów o jednakowej wartości 100nF również wyniosło 1,7V , a częstotliwość 2,46kHz przy czułości 0,5V/div i podstawie czasu 0,1ms/div. Pojemność użytych kondensatorów nie ma żadnego wpływu na minimalne napięcie zasilające układ. Przebiegi sinusoidalne nieznacznie różnią się od siebie. W przypadku, gdzie użyliśmy kondensatorów o pojemności 33nF, wykres zwężony. Powodem tego jest mniejsza, o połowę, podstawa czasu. …
… montażu układów
elektronicznych z użyciem płytki stykowej.
2.Opracowanie wyników.
R1, R2=68kΩ C1, C2=33nF
t1=R1*C1*ln2 t2=R2*C2*ln2
t1=68kΩ*33nF=3,11 t2=68kΩ*33nF=3,11 dla C2=100nF t1=R1*C1*ln2 t1=68kΩ*100nF=6,8
Multiwibrator.
Użyte elementy: - 2 x RC = 680 Ω, - R1, R2 = 68 k Ω, - C1, C2 = 33 nF, - T1, T2 - tranzystory bipolarne typu NPN.
Zmierzony sygnał generowany przy użyciu multiwibratora astabilnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz