Kurs programowania w C cz. 45

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C  cz. 45 - strona 1

Fragment notatki:

PĘTLE 59 Jak widać, pętla for znacznie różni się od tego typu pętli, znanych w innych językach programowania. Opiszemy więc, co oznaczają poszczególne wyrażenia: • wyrażenie1 — jest to instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym prze- biegiem pętli. Zwykle jest to inicjalizacja zmiennej, która będzie służyła jako “licznik” przebiegów pętli. • wyrażenie2 — jest warunkiem zakończenia pętli. Pętla wykonuje się tak długo, jak prawdziwy jest ten warunek. • wyrażenie3 — jest to instrukcja, która wykonywana będzie  po  każdym przej- ściu pętli. Zamieszczone są tu instrukcje, które zwiększają licznik o odpowiednią wartość. Jeżeli wewnątrz pętli nie ma żadnych instrukcji  continue  (opisanych niżej) to jest ona równoważna z: { wyrażenie1; while (wyrażenie2) { /* instrukcje do wykonania w pętli */ wyrażenie3; } } /* dalsze instrukcje */ Ważną rzeczą jest tutaj to, żeby zrozumieć i zapamiętać jak tak naprawdę działa pętla for. Początkującym programistom nieznajomość tego faktu sprawia wiele proble- mów. W pierwszej kolejności w pętli for wykonuje się wyrażenie1. Wykonuje się ono zawsze , nawet jeżeli warunek przebiegu pętli jest od samego początku fałszywy. Po wykonaniu wyrażenie1 pętla for sprawdza warunek zawarty w wyrażenie2, jeżeli jest on prawdziwy, to wykonywana jest treść pętli for, czyli najczęściej to co znajduje się między klamrami, lub gdy ich nie ma, następna pojedyncza instrukcja. W szczegól- ności musimy pamiętać, że sam średnik też jest instrukcją — instrukcją pustą. Gdy już zostanie wykonana treść pętli for, następuje wykonanie wyrazenie3. Należy zapa- miętać, że wyrażenie3 zostanie wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli. Poniższe 3 przykłady pętli for w rezultacie dadzą ten sam wynik. Wypiszą na ekran liczby od 1 do 10. for(i=1; i

(…)

… wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli.
Poniższe 3 przykłady pętli for w rezultacie dadzą ten sam wynik. Wypiszą na ekran
liczby od 1 do 10.
for(i=1; i<=10; ++i){
printf("%d", i);
}
for(i=1; i<=10; ++i)
printf("%d", i);
for(i=1; i<=10; printf("%d", ++i ) );
Dwa pierwsze przykłady korzystają z własności struktury blokowej, kolejny przykład jest już bardziej wyrafinowany i korzysta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz