Kula - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kula - kolokwium  - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe zadania na kolokwium        1.  W trójkącie prostokątnym dane są: A = 30 o 51.2’, B = 71o 36’. Znaleźć a, b oraz c.  2.  Rozwiązać trójkąt sferyczny mając dane 3 boki: a = 46 o 20’ 45’’, b = 65o 18’ 15’’, c =  90 o 31’ 46’’.  3.  Rozwiązać trójkąt sferyczny mając dane dwa boki oraz jeden kąt: a = 103 o 44.7’, b =  64 o 12.3’, C = 98o 33.8’. Dane wielkości przedstawić najpierw w mierze łukowej oraz  w stopniach, minutach i sekundach.   4.  Rozwiązać trójkąt sferyczny mając dane: a = 148 o 34’ 24’’, b = 142o 11’ 36’’ oraz A =  153 o 17’ 36’’.  5.  Na  sferze  o  promieniu  R  =  6370km  znajduje  się  trójkąt  sferyczny  o  kątach,  A  =  87 o  20’  45’’,  B  =  32 o  40’  56’’  oraz  C  =  77o  45’  32’’.  Znaleźć  pole  powierzchni  tego  trójkąta.  6.  Mając dane boki trójkata sferycznego: a = 56 o 37’, b = 108o 14’, c = 75o 29’, Obliczyć  nadmiar sferyczny.  7.  Mając  dane  A  =  110 o  10’,  b  =  33o  1’  45’’,  c  =  155o  5’  18’’,  obliczyć  nadmiar  sferyczny.  8.  Mając dane: Nowy York 40 o 45’ N; 73o 58’ W, Rio de Janeiro 22o 54’ S 43o 10’ W.  Znaleźć najkrótszą odległość między tymi miastami oraz azymut Nowy York – Rio de  Janeiro, Rio de Janeiro – Nowy York.  9.  Co to jest nadmiar sferyczny i jak moŜna go obliczyć?  10. Jak powstaje trójkąt sferyczny?  11. Pole dwukąta sferycznego.  12. Jakie warunki spełnia trójkąt sferyczny eulerowski?  13. Zdefiniować układ współrzędnych geograficznych na kuli i podać związki z układem  kartezjańskim  14. Zdefiniować  układ  współrzędnych  azymutalnych  na  kuli  i  podać  związki  z  układem  współrzędnych geograficznych.  15. Podać  twierdzenie  Legendre’a  dotyczące  rozwiązywania  małych  trójkątów  sferycznych oraz podać etapy rozwiązania trójkąta sferycznego.  16. W trójkącie sferycznym dane są a = b =  π/3 oraz c = π/2 wykazać, Ŝe sin ε = 1/3.  17. Rozwiązać trójkąt sferyczny: a = 50 o 45’ 20’’; b = 69o 12’ 40’’; A = 44o 22’ 10’’.            Zadania częściowo pochodzą z:    Plane and spherical trigonometry, C. I. Palmer, C. W. Leigh, McGraw – Hill Book Company,  New York, 1934      Jeśli  ktoś  z  Państwa  znajdzie  jakiś  błąd,  czyli  jakieś  zadanie  nie  będzie  rozwiązywalne  przy  danych jakie są w warunkach zadania to proszę o kontakt ☺.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz